9.12.15_Budka_min_m.png

„Swoją nieudolność próbują przykryć arogancją, demagogią i skrajnym populizmem” – powiedział Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka w kontekście wniosku o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Błaszczaka.

Szef Gabinetu Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej podkreślił, że „wotum nieufności to podstawowe narzędzie opozycji, by opinia publiczna mogła poznać rzeczywisty stan państwa”.

Jako główne zarzuty wobec szefa MSWiA, Wiceprzewodniczący wymienił „chaos w policji i jej upolitycznianie, wielokrotną kompromitację BOR, dziwne awanse w służbach mundurowych tylko dlatego, że jest się kolegą jakiegoś ministra czy posła PiS. Do tego dochodzi typowy dla Błaszczaka język nienawiści i pogardy już nie tylko wobec opozycji, ale i wobec kobiet i dzieci szukających schronienia przed wojną”.

Borys Budka zwrócił także uwagę, że w kontekście śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji we Wrocławiu, „polityczną odpowiedzialność ponoszą panowie Błaszczak i Zieliński. Ich nazwiska powinny być wymazane z polskiej polityki”.

„Błaszczak marzy, by w Polsce odbywały się jedynie pielgrzymki, imprezy Radia Maryja, zjazdy Klubów +Gazety Polskiej+ albo marsze +prawdziwych patriotów+ spod znaku ONR. Czyż to nie paradoks, że Woodstock jest zagrożony dopiero, gdy za bezpieczeństwo odpowiada właśnie Błaszczak?” – mówił wiceprzewodniczący Budka odnosząc się do wypowiedzi ministra Błaszczaka na temat poziomu bezpieczeństwa podczas Przystanku Woodstock.

Cała rozmowa: Rzeczpospolita", nr 141(10779), str. A7


bg Image