wasiak.jpg

"W 2020 r. Polska będzie miała spójną sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu na poziomie europejskim - mówiła minister infrastruktury Maria Wasiak."

"Witold Gadomski: W mijającej perspektywie budżetowej największe pieniądze unijne były przeznaczone na infrastrukturę, przede wszystkim autostrady i drogi. Jak będzie teraz?

Maria Wasiak: Również tym razem duża część środków zostanie przeznaczona na duże projekty infrastrukturalne. Musimy dokończyć budowę dróg. W 2020 r. Polska będzie miała spójną sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu na poziomie europejskim.

W poprzednich latach, zwłaszcza 2011 i 2012, gdy obok inwestycji finansowanych ze środków unijnych doszły inwestycje związane z Euro 2012, nastąpił boom budowlany, a po nim krach. Wiele firm budowlanych zbankrutowało, produkcja budownictwa spadła o kilkanaście procent. Czy rząd wyciągnął z tego wnioski?

- Nie da się dokładnie zaplanować harmonogramu robót. Nie wszystkie projekty są gotowe, aktualizujemy je na bieżąco. Chcielibyśmy uniknąć takiego spiętrzenia prac jak w poprzedniej perspektywie, ale dziś jeszcze nie możemy przedstawić potencjalnym wykonawcom pełnej listy na poszczególne lata, choć z pewnością będziemy to robić z większym wyprzedzeniem niż dotychczas. Korzystając z doświadczeń mijającej perspektywy, już w 2013 r. umożliwiliśmy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszanie przetargów na realizację zadań przewidzianych do dofinansowania z perspektywy 2014--20. Pozwala to na bardziej racjonalne rozłożenie wydatków w czasie. Zadania będą realizowane w dwóch formułach: "buduj", w której wykonawca bezpośrednio po podpisaniu umowy rozpocznie roboty budowlane, oraz "projektuj i buduj", w której do obowiązków wykonawcy oprócz fizycznej budowy będzie należało także zaprojektowanie trasy i zdobycie wymaganych pozwoleń. Taki sposób realizacji robót w istotny sposób przyczyni się do zrównoważonego rozkładu wydatków w latach. Wiemy też, że trzeba lepiej selekcjonować wykonawców. Nie każda firma budowlana jest w stanie wykonać skomplikowaną inwestycję. (...)"

Cała rozmowa: wyborcza.biz


bg Image