crop-OUet3zs0F8wAK8x_180x130-0.png

Sprzyja też ochronie środowiska, a przecież to jest głównym celem zmian w przepisach - pisze w komentarzu do tekstu Tadeusz Arkit, przewodniczący Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami.

"W mojej ocenie nie powinniśmy zmieniać obecnie obowiązujących obowiązują -zasad wyłaniania cych podmiotów, które zajmują się odbiorem odpadów komunalnych. Warto podkreślić, że już na etapie wprowadzenia obowiązkowych przetargów samorządy nie wskazywały kategorycznie, że się nie zgadzają na nie, a kilka znaczących organizacji samorządowych popierało ten zapis.

Oczywiście miały pewne obawy, np. że rynek zostanie zdominowany przez zagraniczne firmy i ta zmiana spowoduje upadek rodzimych przedsiębiorstw. Okazały się one jednak przesadne. Obecnie zadania z zakresu odbioru odpadów wykonują w 60 proc. firmy prywatne, a w 40 proc. samorządowe przedsiębiorstwa. Wprowadzenie obowiązkowych przetargów jedynie w kilku procentach zmieniło te proporcje. Należy zauważyć, że procedura zamówień publicznych jest korzystna dla mieszkańców, ponieważ wywołuje konkurencję między rywalizującymi podmiotami o wykonanie tego zlecenia. Sprzyja też ochronie środowiska, a przecież to jest głównym celem zmian w przepisach."

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna": Nr 194 (3835), str. B8


bg Image