crop-05b4X46RX4I3xGL_180x130-0.png

Większość dzisiejszych wykładowców ukształtowała swoją wiedzę i warsztat badacza w świecie linearnej informacji, tradycyjnych książek i konferencyjnych prezentacji – pisze minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska

W Polsce rok 1989 obudził w społeczeństwie nowe aspiracje. Studiować chcieli niemal wszyscy, a nowe uczelnie wyrastały jak grzyby po deszczu. Powstał potężny sektor uczelni prywatnych – nowa instytucja okresu transformacji. Ogromny popyt na wiedzę i dyplomy nie sprzyjał jednak wprowadzaniu nowoczesnych metod kształcenia. Utrwalił się też tradycyjny, „stary" model zarządzania.

Źródło: rp.pl


bg Image