Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/21sXdkBjtQ68f31.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/21sXdkBjtQ68f31.png'
21sXdkBjtQ68f31.png
Posłowie z sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych odnieśli się do sprzeciwu PiS-u wobec rządowego projektu ustawy ws. współpracy Polski ze służbami innych państw.

Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik oraz wiceprzewodniczący Piotr Van der Coghen mówili, że "atak PiS" na projekt tej ustawy jest "niezrozumiały i nieuczciwy", świadczy - ich zdaniem - o "europejskich fobiach" PiS, które "zagrażają bezpieczeństwu Polaków".

Posłowie przypomnieli, że ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów UE; ponadto porządkuje zasady współpracy polskich służb z odpowiednikami z innych państw UE, która ma miejsce od dawna. Według Marka Wójcika służby te były obecne m.in. podczas Euro 2012; zabezpieczają też co roku Przystanek Woodstock.

"Jesteśmy otwarci na Europę i cały świat - przyjeżdża do nas coraz więcej obcokrajowców, przyjeżdża swobodnie, bo jest strefa Schengen. Robimy coraz więcej imprez dużych, międzynarodowych: sportowych, koncertów, w związku z tym tam, gdzie są ludzie, tam są też różne zdarzenia: nieszczęśliwe, niestety także z ludźmi, którzy chcą się dobrze bawić, przyjeżdża też przestępczość" - mówił Piotr Van der Coghen na konferencji prasowej.

Stąd - dodał - konieczna jest współpraca ze służbami: porządkowymi i ratowniczymi innych państw. "Udział innych jednostek na terenie naszego kraju musi być uporządkowany. Dlaczego ta ustawa jest dobra? Bo ona wskazuje na osoby politycznie odpowiedzialne za to, że jakieś służby inne wjeżdżają na teren naszego kraju. Jest dobra, ponieważ porządkuje wszystkie wzajemne relacje służb ratunkowych i porządkowych Polski oraz innych, które będziemy chcieli u siebie gościć jako wsparcie" - zaznaczył wiceprzewodniczący komisji spraw wewnętrznych.

Głosowanie nad projektem ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych na terytorium Polski odbędzie się najprawdopodobniej w piątek. Projekt, przygotowany przez MSW, w założeniu ma usprawnić współpracę m.in. podczas katastrof czy klęsk żywiołowych, do tej pory regulowaną umowami dwustronnymi (Polska ma podpisane takie umowy m.in. ze wszystkimi sąsiadami z wyjątkiem Białorusi).

Za projektem, oprócz PO, opowiadają się PSL i SLD. Stanowiska wobec projektu nie zajęły jeszcze kluby TR i SP.

Według MSW projekt ma ułatwić funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich UE udział we wspólnych operacjach na terytorium Polski, m.in. w zakresie zapobiegania przestępczości, współdziałania podczas katastrof czy klęsk żywiołowych. Uregulowanie tych kwestii w ustawie MSW motywuje potrzebą ujednolicenia przepisów i przyspieszenia działań ratowniczych i porządkowych.

Zgodnie z projektem ustawy podczas pobytu w Polsce zagraniczni funkcjonariusze i pracownicy będą podlegać ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy policji. W myśl projektu użycie służbowej broni palnej, środków przymusu bezpośredniego oraz materiałów pirotechnicznych (za zgodą dowodzącego operacją) będzie obwarowane stosowaniem odpowiednich przepisów ustawy o policji.

wł/pap


bg Image