Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/uTE4kYOR5ff7F9x.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/uTE4kYOR5ff7F9x.png'
uTE4kYOR5ff7F9x.png
Zapis o możliwych sankcjach personalnych wobec osób odpowiedzialnych za użycie siły na Ukrainie w razie kontynuowania polityki przemocy, a także wezwanie do zaprzestania rozlewu krwi - zawiera uchwała w sprawie Ukrainy przyjęta przez aklamację przez Sejm.

Polski Sejm podkreślił w uchwale, że "w ostatnich dniach, w centrum Kijowa miały miejsce gwałtowne i dramatyczne wydarzenia z użyciem siły przez organy porządkowe Ukrainy, w wyniku których doszło do ofiar śmiertelnych". "Zarzewiem zdecydowanych protestów opozycji stało się przyjęcie przez Radę Najwyższą Ukrainy 16 stycznia br. i podpisanie przez prezydenta Wiktora Janukowycza ustaw, w drastyczny sposób ograniczających swobodę manifestacji, wypowiedzi, inne prawa polityczne i obywatelskie Ukraińców oraz działanie organizacji pozarządowych" - przypomniano w dokumencie.

"Sejm RP wyraża solidarność z demokratycznym społeczeństwem Ukrainy, szczególnie ze wszystkimi osobami represjonowanymi i poszkodowanymi w wyniku starć. Sejm RP potępia tłumienie, przy użyciu siły, wolności i praw obywatelskich, zwłaszcza prawa do pokojowych demonstracji i swobody wypowiedzi" - głosi uchwała.

W uchwale znalazł się ponadto apel "o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i przelewu krwi oraz podjęcie przez wszystkie strony dialogu politycznego na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu". "Sejm RP apeluje o rozważenie kroków na arenie międzynarodowej zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, których działania doprowadziły do tragicznych w skutkach wydarzeń na Ukrainie. Sejm RP stoi na stanowisku, że w razie kontynuowania polityki przemocy społeczność międzynarodowa może zastosować sankcje personalne wobec osób bezpośrednio odpowiedzialnych za użycie siły" - czytamy w dokumencie.

Zgodnie z uchwałą, "Sejm RP opowiada się za podjęciem międzynarodowych działań pomocowych na rzecz demokratycznej Ukrainy". "Sejm RP wyraża nadzieję, że Ukraina pozostanie w rodzinie demokratycznych państw w sposób suwerenny kształtujący swoje międzynarodowe relacje zgodnie ze standardami Rady Europy" - podkreślono w uchwale.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz jeszcze przed podjęciem uchwały podziękowała wszystkim klubom parlamentarnym i posłom za zaangażowanie na rzecz przygotowania uchwały. Prace nad uchwałą toczyły się ponad partyjnymi podziałami w ramach Komisji Spraw Zagranicznych, której przewodniczącym jest Grzegorz Schetyna.

Przewodniczący komisji Grzegorz Schetyna, jej wiceprzewodniczący Robert Tyszkiewicz i szef komisji mniejszości narodowych Miron Sycz złożyli w grudniu ubiegłego roku wizytę w Kijowie. Posłowie spotkali się z protestującymi by wyrazić naszą solidarność dla ich proeuropejskich aspiracji. Posłowie podzielili się także przesłaniem zawartym w tekście uchwały przyjętej początkiem grudnia przez polski parlament.

W antyrządowych zamieszkach w Kijowie zginęło dotąd pięciu demonstrantów. Do starć z oddziałami specjalnymi milicji Berkut dochodzi od niedzieli w rejonie dzielnicy rządowej.

wł/pap

foto: PAP


bg Image