Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-xy1I5cC1i9Xv4FU.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/crop-xy1I5cC1i9Xv4FU.png'
crop-xy1I5cC1i9Xv4FU.png
Sejm uchwalił w piątek ustawę obniżającą zasiłki chorobowe funkcjonariuszy i żołnierzy ze 100 proc. do 80 proc. wynagrodzenia.

Posłowie wprowadzili do ustawy rządowej kilka poprawek - dotyczą one m.in. przepisów o nagrodach rocznych i rozszerzają katalog tych urlopów i zwolnień, za które funkcjonariusze i żołnierze dostają wynagrodzenie.

Posłowie opowiedzieli się także za nałożeniem nie tylko na MSW, ale również na MON obowiązku przedstawienia sprawozdania z funkcjonowania ustawy po roku od jej wejścia w życie.

W myśl ustawy żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Obecnie ich "chorobowe" wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Ustawa ma zapobiegać "nadużywaniu" zwolnień lekarskich przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Obecnie funkcjonariusze przebywaja na zwolnieniach lekarskich nawet 28 dni w roku, czyli statystycznie dwukrotnie dłużej niż pracownicy etatowi.

Pełna stawka zostanie utrzymana, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby. Chodzi m.in. o wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie ciąży, sytuacje poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów.

Ustawa zakłada też, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Ustawę przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W sierpniu w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w tej sprawie.

Zobacz infografikę.

wł/pap


bg Image