Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4ZeYk484JpsaUI2.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4ZeYk484JpsaUI2.png'
4ZeYk484JpsaUI2.png
Komisje spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej przyjęły wspólne stanowisko, w którym deklarują wsparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy oraz apelują o kompromis, dialog i powstrzymanie się od przemocy - poinformował poseł Robert Tyszkiewicz.

Najważniejszym tematem dwudniowego spotkania kierownictw komisji spraw zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się na Węgrzech, była sytuacja polityczna na Ukrainie.

Parlamentarzyści krajów Grupy Wyszehradzkiej - powiedział Robert Tyszkiewicz - przyjęli stanowisko, w którym udzielają wsparcia dla europejskich aspiracji Ukrainy. Przypomniał, że państwa wyszehradzkie stworzyły fundusz, służący realizacji celów Grupy Wyszechradzkiej. "W przyjętym stanowisku jest jasne odwołanie do władz funduszu, aby zaangażowały się we wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, w tym wolnych mediów. To jasne wezwanie do aktywności w procesie wspierania demokracji na Ukrainie" - ocenił Robert Tyszkiewicz, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

W przyjętym stanowisku znalazła się też część polityczna, która mówi o "potrzebie kompromisu, dialogu i powstrzymania się od przemocy".

Podczas spotkania przewodniczący komisji spraw zagranicznych z poszczególnych krajów podpisali też memorandum o pogłębieniu współpracy parlamentarnej Grupy Wyszechradzkiej. "Memorandum mówi o corocznych spotkaniach parlamentarnych. Chodziło o to, by wymiarowi rządowemu, który ma charakter systematyczny, towarzyszyła też systematyczna współpraca parlamentów. Do tej pory parlamenty spotykały się raczej okazjonalnie, a ich współpraca nie była zinstytucjonalizowana" - powiedział poseł Tyszkiewicz.

Podczas spotkania poruszono również kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej. "Dyskusja dotyczyła wzmocnienia kooperacji państw członkowskich i uzyskania poważniejszej pozycji na rynku klientów surowców energetycznych" - powiedział Robert Tyszkiewicz.

wł/PAP

bg Image