Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/wk8P2w88lDPnBzM.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/wk8P2w88lDPnBzM.png'
wk8P2w88lDPnBzM.png
W przyjętej dzisiaj większością głosów rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej sytuacji na Ukrainie eurodeputowani wzywają przedstawicieli władzy, opozycji oraz strony społecznej do dialogu i pokojowego rozwiązania kryzysu politycznego i społecznego na Ukrainie. Domagają się wypuszczenia i ułaskawienia więźniów politycznych, a także nawołują kraje członkowskie Unii do otwarcia na społeczeństwo wytrwale walczące o swoją “europejską perspektywę” oraz przygotowania długoterminowego planu pomocy finansowej dla Ukrainy.

“Sytuacja na Ukrainie grozi dramatycznymi rozstrzygnięciami, stanem wojennym lub wojną domową. Nadal możliwe jest jednak polityczne i pokojowe rozwiązanie. Konieczne jest jednak porozumienie, dialog obu stron. Ale do tego potrzebujemy zmiany nieprzejednanego stanowiska Prezydenta Janukowycza i obozu władzy oraz bezwładu parlamentu. Potrzebny jest prawdziwy dialog, nie udawany i prawdziwa amnestia. Sytuacja wymaga mediacji ze strony Unii Europejskiej, ale i presji dyplomatycznej Unii. Kluczową rolę odgrywają w tym aspekcie działania UE oraz ofensywa dyplomatyczna polskiego premiera” powiedział Jacek Saryusz-Wolski, europoseł Platformy Obywatelskiej, autor rezolucji oraz główny negocjator ostatecznego kształtu dokumentu z ramienia największej frakcji politycznej w europarlamencie - Grupy Europejskiej Partii Ludowej.

“Dla pokojowego rozwiązania sytuacji konieczne są też realne ustępstwa obozu władzy: zaprzestanie przemocy i trwających nadal prześladowań, zmiana konstytucji przywracająca ustrojową rolę parlamentu oraz przyspieszone, uczciwe wybory” dodał Jacek Saryusz-Wolski.

“W sytuacji konfliktu musi przemówić rozsądek i odpowiedzialność. Jeśli nie uda się wynegocjować akceptowalnego porozumienia, niech przemówi - poprzez przyspieszone wybory - demokracja. Jeśli uda się osiągnąć pokojowe rozwiązanie, Unia Europejska powinna zaoferować pomoc finansową, z politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami, oraz szerzej otworzyć się na społeczeństwo ukraińskie, zwłaszcza na młodzież, miedzy innymi poprzez liberalizację wizową” mówił europoseł podczas środowej debaty europarlamentu.

Uchwała Parlamentu Europejskiego podkreśla, że Unia Europejska jest gotowa podpisać umowę stowarzyszeniową jak tylko kryzys polityczny minie i kryteria dotąd stawiane zostaną spełnione (wyrażone w konkluzjach Rady UE ds Zagranicznych z 10 grudnia 2012 r oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 grudnia 2012 r.).

Eurodeputowani zwrócili się w rezolucji do UE, Stanów Zjednoczonych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kontynuowanie prac nad przygotowaniem długoterminowej oferty wsparcia finansowego na rzecz reform i poprawy dramatycznej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej kraju. Podkreślili, że zasadna krótkoterminowa pomoc finansowa przygotowywana przez UE i Stany Zjednoczone na potrzeby wsparcia Ukrainy w pokryciu zaległych płatności powinna być udzielona przechodniemu rządowi.

Wstępny tekst rezolucji


bg Image