Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/mo0pl7dUV7KR1dS.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/mo0pl7dUV7KR1dS.png'
mo0pl7dUV7KR1dS.png
Do zarzutów opozycji odnośnie polityki prorodzinnej rządu PO-PSL odniosła się na konferencji prasowej w Sejmie członkini sejmowej Komisji Polityki Społecznej Marzena Okła-Drewnowicz oraz wiceszefowa tej komisji Magdalena Kochan.

"Sojusz Lewicy Demokratycznej skrócił urlop macierzyński, aż o 10 dni. W roku 2001 urlop wynosił 26 tygodni natomiast już 2002 tylko 16 tygodni. Później przyszły rządy Prawa i Sprawiedliwości, podczas których urlop został wydłużony, ale jedynie o 2 tygodnie. Od tego momentu w czasach kryzysu gospodarczego, nam udało się wydłużyć urlop macierzyński oraz wprowadzić roczny urlop rodzicielski" - powiedziała, Marzena Okła-Drewnowicz z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 

"Myślę, że warto też powiedzieć o urlopach wychowawczych, dzisiaj wynoszą ona 3 lata i to kobieta decyduje z jakiej formy i jak długo będzie korzystać. Za wszystkich którzy decydują się z nich skorzystać to państwo płaci składki.

Kolejną rewolucyjną zmianą jest ustawa żłobkowa. Dzięki wprowadzeniu tej ustawy, rozmnożyły się żłobki. Wprowadziliśmy nowe instytucje takie jak opiekun dzienny, kluby dziecięce czy też instytucję niani za które również budżet państwa płaci składki" – dodała Marzena Okła-Drewnowicz.

"Chce przypomnieć, że rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest rządem który podpisał i ratyfikował konwencję osób niepełnosprawnych. Za czasów tych rządów język migowy został wprowadzony jako trzeci język urzędowy.

Pies przewodnik pomaga osobom z niepełnosprawnością ruchową dzięki ustawie procedowanej w tym czasie kiedy rządzimy. 60 tys. miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością powstało wtedy, kiedy zmieniliśmy zasady ich subsydiowania.

Z  420 zł do 820 zł wzrosły świadczenia dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Do roku 2016 ta kwota wzrośnie do najniższej krajowej, a ponadto odprowadzamy od tych kwot składki emerytalno-rentowe po to, żeby rodzice którzy pracują w ten sposób ze swojemu dziećmi, byli zaopatrzeni w staż emerytalny. To są rzeczy, które zrobiliśmy dla tego środowiska, dbając także o to, żeby mogły korzystać z pełnych obywatelskich praw" - powiedziała Magdalena Kochan.

"Uchwałą Rady Ministrów program dożywiania został przedłużony na kolejne lata. Na dożywianie jest przeznaczone 550 mln zł, z programu korzysta ponad milion dzieci. Trzeba dużo złej woli, aby dopatrzeć się niechęci przedłużania tego programu. On trwa, gminy umieją z niego korzystać" - zaznaczyła Magdalena Kochan.

Program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania obejmuje ok. 2 mln osób; szacuje się, że w kolejnych latach ta liczba się nie zmieni, a wśród osób objętych pomocą 1,1 mln będą stanowiły dzieci i młodzież. Nie zmieni się także kwota przeznaczana na dożywianie: z budżetu państwa będzie to rocznie przynajmniej 550 mln zł, natomiast wielkość środków, które wyłożą samorządy, wyniesie 225 mln zł rocznie (analogicznie jak w latach 2006-2013). W programie uczestniczy 2 477 gmin; tylko dwie gminy nie biorą w nim udziału, realizując dożywianie ze środków własnych.

wł/pap


bg Image