Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/J98j716C87gmV7P.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/J98j716C87gmV7P.png'
J98j716C87gmV7P.png
Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję nt. Ukrainy, w której potwierdza gotowość Unii do podpisania umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z Ukrainą, w której podkreśla, iż artykuł 49 Traktatu ma zastosowanie do wszystkich państw Europy, w tym Ukrainy, która może ubiegać się o członkostwo w UE pod warunkiem iż będzie spełniała wymogi demokracji, poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka i mniejszości oraz państwa prawa.

- Po powstaniu ludowym, które rozpoczęło się na Euromajdanie w imię europejskiego wyboru Ukrainy, gdzie pod flagami europejskimi walczyli i ginęli ludzie, musimy zaoferować Ukrainie klarowną perspektywę zbliżenia do UE oraz wydatną i szybką pomoc, mówił Jacek Saryusz-Wolski, autor przyjętej dziś przez zdecydowaną większość posłów rezolucji.

 

Zdaniem wiceprzewodniczącego EPL UE powinna także zaoferować Ukrainie długo i krótkoterminową wydatną pomoc finansową, pomoc w reformach i wychodzeniu z obecnego kryzysu gospodarczego, ruch bezwizowy oraz pomoc humanitarną i medyczną dla ofiar przemocy.

 

- Powinniśmy zaoferować Ukrainie nowy i ulepszony pozytywny pakiet wsparcia. Nowa, demokratyczna rzeczywistość na Ukrainie, tego wymaga i na to zasługuje. Ukraina wypełniła pierwszy z trzech wymogów sprzed szczytu w Wilnie: położyła kres wybiórczej sprawiedliwości, poprzez uwolnienie Julii Tymoszenko, reformuje wymiar sprawiedliwości i jest zdeterminowana przeprowadzić uczciwe wybory, czyli wypełnia postawione przez Unię wymogi. Otwiera to możliwość szybkiego podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z nowym proeuropejskim i proreformatorskim rządem, cieszącym się poparciem większości w Parlamencie oraz Majdanu.

 

Rezolucja wzywa także do ukarania winnych, do wspólnej pracy na rzecz pokojowej politycznej przemiany kraju oraz zachowania terytorialnej integralności kraju.

 

Deputowani oddali także hołd tym, którzy walczyli oraz polegli za europejskie wartości.

  

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 275 posłów z 27 państw członkowskich.

Foto: saryusz-wolski.pl, PAP.


bg Image