Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/77AH7611306a9TJ.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/77AH7611306a9TJ.png'
77AH7611306a9TJ.png
W nocy z czwartku na piątek Sejm zakończył dwudniowe posiedzenie. Środowo-czwartkowe obrady były pierwszymi po przeszło miesięcznej parlamentarnej przerwie wakacyjnej. Zdominowała je sprawa Amber Gold. W czwartek posłowie zapoznali się z informacją premiera i prokuratura generalnego o działaniach państwa ws. tej spółki. Sejm przyjął tę informację. Sejm debatował również nad projektem powołania sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold. Ostatecznie posłowie odrzucili ten projekt

Podczas dwudniowego posiedzenia posłowie zajmowali sie m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidującym, że becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę.Projekt ten ponownie został skierowany do komisji; podczas sejmowej debaty zgłoszono do niego poprawkę.

Środowa dyskusja w Sejmie nad dorocznym sprawozdaniem Krajowej Rady Sądownictwa zaowocowała postulatem powołania "okrągłego stołu dla wymiaru sprawiedliwości" z udziałem przedstawicieli wszystkich władz. Politycy deklarowali, że byłoby to dobre forum dyskusji. O dyskusję przy okrągłym stole na temat wymiaru sprawiedliwości - z udziałem przedstawicieli sądownictwa, środowisk prawniczych oraz prezydenta i innych władz, zaapelował Jerzy Kozdroń.

Sejm przyjął w czwartek informację rządu na temat dystrybucji pomocy społecznej przez szkoły oraz socjalnej funkcji szkoły. Wśród najważniejszych zmian mających poprawić sytuację najbiedniejszych uczniów wiceminister edukacji Maciej Jakubowski wymienił właśnie podniesienie kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymywania pomocy społecznej. Przypomniał, że od 1 października 2012 r. podniesione zostanie kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia z 351 zł na 456 zł na osobę w rodzinie. W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (obecnie jest to 477 zł). W związku z tymi zmianami wzrośnie m.in. maksymalna kwota zasiłku stałego z 444 zł na 529 zł. W przedstawionym przez niego dokumencie, opracowywanym wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, znalazły się np. kwestie dotyczące pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów. Na dożywianie dzieci w szkołach - jak poinformował Jakubowski - w 2011 r. wydano 842 mln zł, gdy w 2006 r. była to kwota 750 mln zł. Wiceszef MEN przedstawił również działania państwa związane ze świadczeniami rodzinnymi, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wyrównywaniem szans edukacyjnych, w tym poprzez dofinansowywanie zakupu podręczników szkolnych, pomocą stypendialną, profilaktyką zdrowotną oraz edukacją pozaszkolną i pozalekcyjną.

Ponadto posłowie zaakceptowali w piątek trzy poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu morskiego oraz ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej. Poprawki mają charakter doprecyzowujący. Zaproponowane przez senatorów poprawki nie wprowadzają do niej nowych rozwiązań merytorycznych - to zmiany redakcyjne, legislacyjne i porządkowe. Sejm znowelizował kodeks morski pod koniec lipca br. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych i ma na celu wykonanie czterech postanowień europejskich. Chodzi o dyrektywy z kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich oraz rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków. Zmiany dostosowują przepisy również do protokołu z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie w 1976 r. Chodzi też o postanowienia protokołu z 2003 r. do międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli w grudniu 1971 r. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Oprócz tego Sejm w oddał hołd wszystkim zamordowanym i represjonowanym na terenach Związku Radzieckiego w ramach tzw. Operacji Polskiej w latach 1937-1938. W przyjętej przez aklamację w nocy z czwartku na piątek uchwale przypomniano, że 75 lat temu 11 sierpnia 1937 r. za zgodą Józefa Stalina óczesny szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz 00485. "Uruchomiło to falę represji prowadzącą do ludobójstwa, wyniku którego życie straciło ponad 110 tys. Polaków mieszkających na terenach ówczesnego Związku Radzieckiego" - czytamy w uchwale. Jak podkreślono na podstawie rozkazu Jeżowa Polacy byli nie tylko mordowani, ale też dziesiątki tysięcy z nich trafiło do łagrów rozsianych na terenach azjatyckiej części ZSRR. "Wielu osadzonych zmarło z wycieńczenia, chorób lub zostało zakatowanych przez stalinowskich oprawców" - zaznaczono.

Posiedzenie Sejmu zdominowała jednak Sprawa Amber Gold - spółki inwestującej w złoto i inne kruszce, która kusiła klientów wysokim oprocentowaniem inwestycji. Debata nad informacją rządu ws. Amber Gold. trwała niemal 14 godzin. Premier mówił o tym, że należy wyjaśnić błędy instytucji państwowych ws. Amber Gold, ale nie może być to pretekst do podporządkowania ich władzy politycznej. Były zastrzeżenia do UOKiK, prokuratury i ABW.


wł/pap


bg Image