Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/HnmLGm9bAi0I3O7.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/HnmLGm9bAi0I3O7.png'
HnmLGm9bAi0I3O7.png
Andrzej Halicki i Mariusz Witczak postulują, by utworzony przez PiS zespół ds. obrony demokratycznego państwa przejrzał dokumenty swojej partii. Jak zauważył Andrzej Halicki statut PiS jest bowiem "niedemokratyczny", a zapisy innych dokumentów ugrupowania mogą zagrażać praworządności

"Chcemy zadać podstawowe pytanie PiS, które zechce, mamy nadzieję, przeanalizować w zespole (...) - co grozi Polsce, jeśli do władzy dojdzie partia typu wodzowskiego, która nie toleruje żadnych odchyleń od linii wodza, linii kierownictwa, która nie toleruje żadnych ludzi o innych poglądach?" - mówił Mariusz Witczak.

Andrzej Halicki domagał się przejrzenia statutu PiS, bo - jak zaznaczył - jest on "niedemokratyczny". "Nie wybiera się od dołu swych władz, są mianowani reprezentanci poszczególnych struktur. Co więcej, także inne decyzje personalne podejmuje się w sposób niedemokratyczny".

Posłowie podkreślili, że przejrzeli "mnóstwo dokumentów programowych PiS" i - jak mówili - to dobrze, że akurat politycy tej partii stworzyli zespół ds. obrony demokratycznego państwa prawa, bo "rzeczywiście parę pytań powinno ich zafrasować i powinni znaleźć na te pytania odpowiedzi".

Politycy pytali też o fragment "Raportu o stanie Rzeczpospolitej" autorstwa PiS, mówiący o potrzebie powołania, po przejęciu władzy, "centralnego ośrodka dyspozycji politycznej" dla realizacji celów partii. Andrzej Halicki pytał, czym taki ośrodek miałby się zajmować i w jakiej relacji pozostawałby do konstytucyjnych organów państwa. "To, wydaje się, że jest (...) najmocniejszy punkt, który mógłby być zagrożeniem dla porządku demokratycznego państwa i dla praworządności" - ocenił. Przytoczył również fragment programu PiS z 2011 roku, mówiący o tym, iż strategicznym celem partii Jarosława Kaczyńskiego "jest Polska, w której każdy troszczy się o dobro wspólne, a wspólnota dba o każdego". Według niego to zdanie "w całości przepisane z dokumentów, które znamy z lat poprzedniego systemu".

Mariusz Witczak cytował inny fragment programu PiS: "tylko we wspólnocie narodowej możliwy (jest) najpełniejszy rozwój osobowości jednostki". Może z tego wynikać, iż zarówno cudzoziemcy, jak i przedstawiciele mniejszości narodowych mają "nie w pełni rozwiniętą" osobowość.

Andrzej Halicki odniósł się ponadto do dokumentów z konferencji PiS pt. "Polska wielki projekt", w którym jest mowa "o wprowadzeniu po przejęciu władzy minimum patriotycznego dla obywateli". "Pytanie nasuwa się samo - w jaki sposób będzie to określane? Przypominają się nam bardzo smutne lata, w których obywateli polskich, którzy nie spełniali tego minimum w różnych kwestiach, po prostu wydalano, zmuszano do wyjazdu. Tu nie myślę tylko o roku 68, myślę o roku 73, 74, o latach 70. także w drugiej połowie tamtej dekady" - mówił poseł.

wł/pap


bg Image