Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/AQF0Xh2Z542Rqf0.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/AQF0Xh2Z542Rqf0.png'
AQF0Xh2Z542Rqf0.png
Konferencja prasowa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W konferencji udział wzięli: Elżbieta Gapińska, Krzysztof Kwiatkowski oraz Witold Pahl.

Platforma Obywatelska chce zmienić przepisy dotyczące funkcjonowania e-sądów, projekt zmian trafił już do Sejmu. Platforma Obywatelska proponuje m.in. nałożenie na komornika obowiązku pouczenia pozwanego o przysługujących mu prawach. Poseł Krzysztof Kwiatkowski poinformował w piątek podczas konferencji prasowej, że zmiany dotyczą przepisów regulujących funkcjonowanie e-sądów, a wprowadzić ma je nowela ustawy o Kodeksie postępowania cywilnego. "Zależy nam na zrównoważeniu akcentów pomiędzy szybkością a sprawiedliwością, szybkością a zaufaniem obywatela do państwa" – deklarował poseł Krzysztof  Kwiatkowski.

Zmiany idą w trzech kierunkach. W ustawie ma powstać zapis, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia w okresie 5 lat przed wniesieniem pozwu. Po drugie, jeżeli wierzyciel w sposób świadomy wprowadzi w błąd, może podlegać karze grzywny. Nowela zmienić ma też obowiązki komorników, w szczególności dotyczące pouczenia dłużnika.

Impulsem do powstania noweli były m.in. skargi osób starszych, które o nakazie zapłaty dowiadywały się dopiero w momencie, gdy do ich drzwi pukał komornik.

Jak tłumaczył poseł Witold Pahl, komornik będzie miał m.in. obowiązek pouczyć pozwanego o przysługujących mu uprawnieniach, a więc m.in. o możliwości złożenia sprzeciwu. Będzie mógł również dokonać - na wniosek pozwanego - wstrzymania egzekucji. "W ten sposób będzie często przeciwdziałał nieodwracalnym skutkom takiej egzekucji, bo będzie możliwość skutecznego złożenia zażalenia" - podreślił poseł. Jeśli komornik ustali niezgodność adresu pozwanego (inny adres na nakazie zapłaty, a inny we wniosku o wszczęcie egzekucji), wówczas będzie decydował o zawieszeniu postępowania z urzędu. Wówczas również dłużnik będzie miał prawo złożenia zażalenia do sądu.

Platforma Obywatelska chce też wprowadzić skuteczniejsze niż do tej pory dyscyplinowanie - sąd będzie mógł nakładać na każdego powoda w przypadku stwierdzenia wprowadzenia sądu w błąd (przy wskazywaniu adresu dłużnika) - grzywnę w wysokości 5 tys. zł. Poseł Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że do e-sądów w ciągu dwóch lat funkcjonowania wpłynęło 4,5 mln spraw. Jak poinformował, projekt noweli Kodeksu postępowania cywilnego powstał w ramach współpracy klubu parlamentarnego PO z resortem sprawiedliwości.

wł/pap


bg Image