Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/by1992COFizpbNO.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/by1992COFizpbNO.png'
by1992COFizpbNO.png
Konferencja prasowa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. W konferencji udział wzięli: Ligia Krajewska, Sławomir Piechota oraz Marek Plura.

Ratyfikowana przez Polskę konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, to nie "czarodziejska różdżka" rozwiązująca problemy integracji - zwracają uwagę politycy Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Potrzebne są - podkreślili - działania rządu, samorządu, organizacji pozarządowych i samych niepełnosprawnych.

Piątkową konferencję zorganizowano w związku z decyzją Sejmu, aby ustanowić 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych - Sejm poprzez przyjętą w piątek uchwałę w tej sprawie zaapelował o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych i głównych nurtów życia w naszym kraju.

Poseł Marek Plura przekonywał, że piątkowa decyzja Sejmu jest zachętą dla osób niepełnosprawnych, aby uczestniczyły w zmianach, jakie - m.in. pod kątem integracji - przechodzi nasz kraj. "Wiele już na tej drodze zrobiliśmy, wiele jeszcze przed nami, a to co ma być drogowskazem rozwoju, to konwencja o prawach osób niepełnosprawnych" – mówił.

Poseł Sławomir Piechota przypomniał że Polska należy do 126 krajów, które ratyfikowały konwencję - spośród 193 krajów członkowskich ONZ do tej pory nie uczyniły tego m.in. Holandia, Norwegia, Stany Zjednoczone, Japonia i Islandia. "Należymy do tej elity, która bardzo wysoko postawiła standard wsparcia osób niepełnosprawnych" – ocenił. Przyznał jednocześnie, że po długiej drodze do ratyfikacji konwencji, Polska rozpoczyna teraz etap jej wdrażania. "Konwencja to nie czarodziejska różdżka, która spowoduje, że z dnia na dzień nasza rzeczywistość ulegnie radykalnej przemianie. Potrzebne są działania rządu, samorządu, organizacji pozarządowych i samych niepełnosprawnych" - mówił, szef sejmowej komisji polityki społecznej Sławomir Piechota.

Posłanka Ligia Krajewska  podkreśliła, że kluczowym obszarem dla wdrażania konwencji jest tzw. edukacja włączająca, która pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością korzystać z ogólnodostępnych szkół, a w konsekwencji również łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych we wrześniu br. Zapisano tam m.in., że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami.

Konwencja wprowadza do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności - stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Zalicza do tej grupy osoby, które "mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami". Oznacza to, że Konwencja definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej.

wł/pap

 

 

 


bg Image