Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5YJ71iMA706d8Y8.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5YJ71iMA706d8Y8.png'
5YJ71iMA706d8Y8.png
Na 29 i 30 posiedzeniu Sejmu posłowie zajmowali się głównie projektem ustawy budżetowej na 2013 rok.

W ubiegłym tygodniu sejmowa komisja finansów publicznych poparła projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej z poprawkami. Z prawie 60 zgłoszonych poprawek komisja zaakceptowała 18 - niemal wszystkie zgłoszone przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

Sejm uchwalił budżet na 2013 rok w środę. Ostatecznie posłowie poparli pięć poprawek do ustawy zarekomendowanych przez komisję finansów. Jest to solidny budżet, który zapewnia bezpieczeństwo finansowe państwa i stabilność w czasach kryzysu. Teraz ustawa budżetowa trafi do Senatu. Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez komisję finansów publicznych, senatorowie będą pracować nad ustawą do 8 stycznia, a 28 stycznia budżet ma być przekazany do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ponad to posłowie zajęli się m.in. trzema poselskimi propozycjami zmian w ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych. Sejm rozpatrzył również poprawki Senatu m.in. do ustawy o odpadach, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W piątek Sejm uchwalił nowelizację regulującą kwestie przepisów dotycząctych kosztów pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą w zakładach opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych ponosić będzie starosta lub placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje, kto ma ponosić koszty pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W piątkowym głosowaniu za zmianami w ustawach opowiedziało się 436 posłów - wszyscy obecni na sali.

W piątkowym głosowaniu wprowadzono również zmiany do ustawy o referendum lokalnym - uzupełniony został katalog spraw, w których takie referendum można przeprowadzić. Nowelizacja ustawy zakłada, że referenda będą mogły być przeprowadzane również dla wyrażenia stanowiska w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Zachowana zostaje także możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie samoopodatkowania. Nowelizacja ta jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku.

 

wł/pap


bg Image