Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/jXE94oG46DCRlu8.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/jXE94oG46DCRlu8.png'
jXE94oG46DCRlu8.png
W środę Senat rozpoczął ostatnie w tym roku posiedzenie. Zajmie się m.in. nowelą ustawy o prawie lotniczym dot. ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi, a także nowelizacją ustawy, której celem jest m.in. zniesienie ograniczeń dyskryminujących osoby niepełnosprawne.

W trakcie trzydniowych obrad senatorowie wysłuchają też informacji ministra zdrowia na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia oraz planowanych działań. Informację ma przedstawić wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.

Izba zajmie się w środę nowelizacją ustawy o prawie lotniczym, która ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnych w zakresie ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi.

Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji, jest ona konieczna dla wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych.

Nowe przepisy zakładają zróżnicowanie w ustalaniu opłat lotniskowych w zależności od wielkości ruchu pasażerskiego. Małe porty i lotniska aeroklubowe nie będą podlegały tym samym rygorom, którym podlegają porty lotnicze obsługujące rocznie ponad 5 mln pasażerów.

Kolejny punktem w porządku obrad jest nowela ustawy o ochronie przyrody, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja umożliwia wstęp na teren parków narodowych oraz na plaże i kąpieliska osobom niepełnosprawnym korzystającym z pomocy psów przewodników lub psów asystujących. Jej celem jest zniesienie ograniczeń dyskryminujących osoby niepełnosprawne.

Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody zabrania "wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną", zaś ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - opisując miejsca, gdzie można wejść z psem asystującym - nie wymienia parków narodowych i rezerwatów.

Senatorowie debatować będą także nad nowelą prawa wodnego, która ma wdrożyć do polskich przepisów unijną dyrektywę morską. Jej szybkie przyjęcie ma uchronić Polskę przed karami ze strony KE. Zmiany zakładają m.in. przygotowanie specjalnego programu monitoringu wód morskich oraz krajowego programu ochrony wód morskich.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska i nowelą ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

 

wł/PAP


bg Image