18072019_MWitczak_JProtas_TSzymaski_big.png

"Jesteśmy w przededniu ogłoszenia wyborów parlamentarnych, a te zmiany, które przepycha PiS dotyczą rzeczy najważniejszej - kto i w jaki sposób będzie decydował o ważności wyborów" - mówili na konferencji prasowej parlamentarzyści Klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska.

Poseł Mariusz Witczak powiedział na konferencji prasowej, że stałą się rzecz bezprecedensowa - PiS chce wprowadzić niekonstytucyjne zmiany w kodeksie wyborczym. "Jesteśmy w przededniu ogłoszenia wyborów parlamentarnych, a te zmiany, które przepycha PiS będą dotyczyły również i tych wyborów, które jesienią się odbędą w Polsce. Sytuacja jest o tyle skandaliczna, że zmiany, które wprowadza PiS dotyczą rzeczy najważniejszej - kto i w jaki sposób będzie decydował o ważności wyborów. W kategoriach proceduralnych nie ma ważniejszej kwestii niż ta decyzja, która nie może budzić jakichkolwiek podejrzeń czy będzie realizowana z naruszeniem prawa. A my takie wątpliwości mamy, ale nie tylko my, ale też prawnicy" - mówił poseł Witczak.

Poseł Mariusz Witczak wyraził też obawę o to, czy owe zmiany nie będą zbytnią ingerencja w wolność wyborów. "Jesteśmy w sytuacji, w której w pędzie legislacyjnym, PiS dokonuje zmian, które mają charakter krytyczny dla realizacji wyborów w Polsce i krytyczny, jeżeli w ogóle chodzi o naszą wiarę w to, że wybory w Polsce będą miały charakter niezawisły" - mówił Mariusz Witczak.

Poseł Jacek Protas mówił, że Ordynacja wyborcza nie jest zwykłą ustawą, którą można zmienić w kilka godzin i wprowadzić w życie. "Kodeks Wyborczy wymaga tego, że zmiany w nim można uchwalić nie później niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur wyborczych.  Wiemy, ze prezydent ma czas do 14 sierpnia na ogłoszenie terminu wyborców. A więc pozostał nam miesiąc do rozpoczęcia działań wyborczych" - mówił poseł.

"Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie określił, że jest to działanie niekonstytucyjne. Te przepisy będą dotyczyć również wyborów, które już się odbyły. Spory dotyczące wyborów do Europarlamentu będą rozstrzygane na podstawie nowych zasad wprowadzonych zmianami, które zaraz nastąpią" - kontynuował Jacek Protas.

Poseł mówił także o tym, że PiS wprowadza poprawki, by przepisy zaczęły obowiązywać jak najwcześniej. "Dzisiaj poprawką posłów PiS skrócono vacatio legis z 14 dni do 0 dni. Przepis wejdzie w życie z chwilą jego ogłoszenia. Jest to skandal i grzebanie w ordynacji wyborczej. Tuż przed wyborami do parlamentu, po to, aby ewentualną porażką można zakwestionować w Sadzie Najwyższym" - dodał Poseł Jacek Protas.

"Nie możemy tolerować takiej sytuacji  kiedy ktoś instrumentalnie, do celów politycznych próbuje zmieniać Kodeks Wyborczy, tylko po to, aby zapewnić sobie sukces wyborczy. Sukces nie przy urnach, a za stolikiem" - powiedział poseł Tomasz Szymański.

"Mówiliśmy wielokrotnie, że intencją PiS-u jest to, że raz zdobytej władzy nie oddadzą nigdy i że kluczem jest nie głosowanie, a to kto liczy głosy" - zakończył poseł Mariusz Witczak.


bg Image