26032019_WNykiel_JCicho_big.png

"Karta Praw Podatnika ma chronić podatnika oraz zapewnić równowagę między jego interesem, a interesem państwa. Karta ma m.in. zebrać wszystkie uprawnienia podatnika"rozsiane po różnych aktach prawnych" - poinformowali na konferencji prasowej Włodzimierz Nykiel i Janusz Cichoń.

Poseł Janusz Cichoń poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że Klub przygotował projekt ustawy Karta Praw Podatnika, który w najbliższym czasie ma zostać złożony w Sejmie. Według niego proponowane przepisy mają zadbać o interes i ochronę podatnika.

Jak ocenił poseł, polskie państwo sięga do kieszeni podatnika "coraz głębiej". Wskazał, że pomija się jednak odpowiedź na pytania: "jak płacimy podatki, w jaki sposób państwo sięga do naszych kieszeni, czy przestrzega naszych praw, czy prawa są precyzyjnie określone i czy przy ich formułowaniu państwo bierze pod uwagę interes obywateli, czy tylko swój".

Zdaniem Janusza Cichonia należy postawić pytanie: "czy mamy do czynienia z równowagą interesu podatnika i państwa?". "W naszym przekonaniu niestety nie. Ochrona naszych praw i budowanie równowagi jest w dzisiejszych czasach bardzo mocno zaburzone" - ocenił poseł.

Poseł Włodzimierz Nykiel zaznaczył, że Karta Praw Podatnika jest standardem na świecie. Dodał, że ma ona formę albo dokumentu deklaratywnego wydanego przez administrację podatkową, albo formę ustawy. Według niego, aby w Polsce skuteczniej chronić prawa podatnika Karta powinna mieć formę ustawy. Jak tłumaczył, Karta Praw Podatnika ma zebrać wszystkie uprawnienia podatnika, jakie są "rozsiane po różnych aktach prawnych" oraz zawiera nowe rozwiązania.

Jedną z nowych propozycji jest m.in. założenie, że każdy projekt ustawy podatkowej powinien być konsultowany, po to, żeby zapewnić równowagę między interesem podatnika i państwa. "Teraz w przypadku projektu poselskiego nie musi być żadnych konsultacji. Ten projekt może trafić błyskawicznie do procedowania w Sejmie i bardzo szybko zostać uchwalonym. Wiele zainteresowanych podmiotów w ogóle na jego temat może się nie wypowiedzieć" - dodał profesor Nykiel.

Kolejną propozycją jest obowiązek dostarczenia przez organ podatkowy tekstu Karty podatnikowi, kiedy wszczynane jest postępowanie podatkowe albo kontrola podatkowa. "Podatnik nie będzie musiał szukać po Dziennikach Ustaw, nie będzie musiał pytać dorady podatkowego, bo on będzie zaopatrzony w Kartę" - wskazał Włodzimierz Nykiel.

Projekt zakłada ponadto, że niezrozumiała norma nie może być podstawą zastosowania sankcji podatkowej. "Jeżeli jest przepis, którego podatnik nie rozumie, ale także jest bardzo trudna interpretacja i trudne jest stosowanie przez organ podatkowy, to jego złamanie nie może być podstawą sankcji. Nie można kogoś karać za to, że państwo źle zbudowało przepis prawny" - mówił poseł Włodzimierz Nykiel.

Według niego, kolejny zapis projektu ustawy zakłada, że Minister Finansów będzie co roku składał sprawozdania z przestrzegania prawa podatnika.

"To są przepisy, które służą podatnikowi, czyli temu, kto utrzymuje państwo, utrzymuje samorząd" - podkreślił poseł. "Sądzimy, że to będzie miało dodatni wpływ na efektywność funkcjonowania systemu podatkowego" - dodał Włodzimierz Nykiel.

wł/pap


bg Image