21032019_MKidawa-boska_MOka-Drewnowicz_BSzafraniec_big.png

W czwartek, w Sejmie odbyło się spotkanie podsumowujące cykl konsultacji "Polska Seniora". Na zaproszenie Klubu do Sejmu przyjechało kilkaset osób reprezentujących różne środowiska seniorów z całej Polski. Efektem kilkunastomiesięcznych podróży i ponad 80 spotkań w całej Polsce są konkretne projekty ustaw.

"Przez ostatnie kilkanaście miesięcy jeździliśmy po Polsce, gdzie odbyliśmy ponad 80 spotkań w różnych regionach naszego kraju – odwiedziliśmy prawie wszystkie powiaty i rozmawialiśmy na temat tego co jest ważne w polityce senioralnej i co jest ważne dla seniorów" - mówiła na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Propozycje, które uzyskaliśmy od seniorów pokazują, że nasze pomysły są bardzo dobrze skonsultowane– to są projekty, które są dobrze przygotowane, mają dobry odbiór seniorów i dają szanse na zmianę ich życia na lepsze" - powiedziała wicemarszałek Sejmu.

 

Marzena Okła-Drewnowicz powiedziała o ogromnym zainteresowaniu i aktywności osób starszych. "Na naszą konferencję podsumowującą cykl ,+Polska Seniora+ przyjechało do Sejmu ponad 450 seniorów – to pokazuje, że jest wielka potrzeba, żeby w polskim Sejmie ponownie odbywał się obywatelski parlament seniorów" - powiedziała posłanka Marzena Okła-Drewnowicz.

"Efektem +Polski Seniora+ są konkretne projekty ustaw. Jednym z nich jest ustawa, którą złożyliśmy jako Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska o numerze druku 2771 w czasie protestu niepełnosprawnych. Ta ustawa wprowadza czek opiekuńczy, dofinansowania teleopieki, urlop wytchnieniowy i możliwość zatrudniania asystentów osób niesamodzielnych. Niestety nasz projekt od razu trafił do kosza. Nauczeni tym doświadczeniem – przed złożeniem projektu ustawy dotyczącego rad seniorów – zaprosiliśmy przedstawicieli tych rad seniorów by mogli się do niego ustosunkować. Liczymy na to, że ten projekt będzie też projektem obywatelskim" - powiedziała Marzena Okła-Drewnowicz.

"Zaprezentowaliśmy dziś również naszą kolejną propozycję – bilans 60-latka. Aby każdy senior kończący 60 lat miał dostęp do właśnie takiego bilansu swojego stanu zdrowia i do późniejszego monitorowania go, aby ta praktyka później owocowała lepszym zdrowiem" - dodała posłanka.

 

wł/pap


bg Image