11032019_JProtas_RWilczyski_INiewiarowski_big.png

Wzmocnienie kompetencji sołtysów i rad sołeckich to główny cel projektu noweli ustawy o samorządzie gminnym autorstwa PO-KO, który ma zostać złożony w poniedziałek w Sejmie. Posłowie chcą, by sołectwa mogły prowadzić własne zadania prorozwojowe i otrzymywać dotacje z budżetu gminy.

Poseł Jacek Protas przypominając na konferencji prasowej w Sejmie, że 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa, złożył wszystkim sołtysom, którzy od lat pracują na rzecz lokalnych społeczność, najlepsze życzenia.

Poseł Jacek Protas przypomniał, że Platforma Obywatelska w programie "Polska samorządna" wskazała drogę do dalszej decentralizacji państwa i wzmocnienia roli samorządów terytorialnych. "Jednym z elementów tego programu jest również dalsze wzmocnienie rad sołeckich i pozycji sołtysów w Polsce" - podkreślił. "Dzisiaj 11 marca składamy do laski marszałkowskiej przygotowany przez PO projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, który został przygotowany już wiele miesięcy wcześniej. Dzisiaj w Dzień Sołtysa ten projekt trafi do laski marszałkowskiej" - zapowiedział poseł.

Podkreślił, że projekt był konsultowany z przedstawicielami samorządów gminnych, powiatowych oraz z samymi sołtysami i radami sołeckimi.

Ryszard Wilczyński, który ma zajmować się projektem podczas prac w Sejmie wyjaśnił, że jego głównym celem jest nadanie sołectwom katalogu prorozwojowych przedsięwzięć i zadań własnych, które mają umożliwić realizacje własnych pomysłów na wieś. Jak podkreślił, chodzi o to, by sołectwa mogły m.in. opracowywać i realizować programy społeczno-gospodarcze w zakresie infrastruktury, jakości życia, gospodarki lokalnej, rewitalizacji, a także umacniania tożsamości i kultywowania obyczajów oraz wyposażenia społeczności lokalnych w kompetencje i umiejętności cyfrowe.

Jak dodał, sołectwa, aby realizować te cele, będą mogły gromadzić środki na własnym koncie bankowym oraz otrzymywać dotacje z budżetu gminy; będą też mogły otrzymywać środki zewnętrzne z różnych instytucji i podmiotów. Według Wilczyńskiego, projektodawcy chcą również, aby sołtys, na mocy noweli został ustanowiony jako oficjalny reprezentant społeczności lokalnej. "Co pozwala mu swobodnie działać, będąc umocowanym w ustawie, na rzecz realizacji owych przedsięwzięć rozwojowych" - powiedział poseł.

Zgodnie z projektem sołtys miałby obligatoryjnie dietę, jak również mógłby otrzymywać wynagrodzenie za te czynności, które wykonuje na rzecz gminy, za zadania które są realizowane na terenie sołectwa. "Chcemy również wzmocnić fundusz sołecki o elementy, które pozwolą zadbać o tożsamość i kultywowanie tradycji, jak również o elementy, które są związane z kompetencjami cyfrowymi. Robimy tak, aby fundusz sołecki był obligatoryjny, aby tworzyła go każda gmina i był dużo bardziej zasobny" - dodał poseł Ryszard Wilczyński.

W myśl projektu rady sołeckie mają stać się organami wykonawczymi, a nie jak do tej pory pozostawać tylko organami doradczymi sołtysa.

Z projektu zadowolony jest prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski. Wreszcie doczekaliśmy się kompleksowego projektu ustawy, który odpowiada na potrzeby sołectw i sołtysów - zauważył. Według niego obowiązujące prawo "krępuje rozwój sołectw, powoduje, że aktywni mieszkańcy, liderzy nie mogą się w pełni realizować". Jak ocenił, odpowiedzią na te problemy jest przedstawiony właśnie projekt noweli ustawy o samorządzie gminnym. "Zarząd główny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w ub. roku poparł ten projekt" - podkreślił Ireneusz Niewiarowski. Zaapelował też do marszałka Sejmu, aby jak najszybciej nadał bieg legislacyjny temu projektowi.

wł/pap


bg Image