10.01.2019_S.Gawowski_big.png

"Nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego dla podpisania umowy między PGE, a Fundacją Lux Veritatis na odbiór ciepła z toruńskiej geotermii. Oczekuję ujawnienia szczegółów podpisanej umowy, przedstawienia kosztów i dochodów wynikających z jej podpisania" - mówił na konferencji prasowej poseł Stanisław Gawłowski.

Polska Grupa Energetyczna przejęła spółkę, która do tej pory zaopatrywała mieszkańców Torunia w ciepło i do tej pory nie chciała podpisać umowy z Lux Veritatis na odbiór ciepła. "Jakiś czas temu doszło do przejęcia przez PGE spółki, której do tej pory właścicielem byli Francuzi, działającej na terenie Torunia i zajmującej się zaopatrzeniem w ciepło mieszkańców Torunia. Ta spółka do tej pory odmawiała współdziałania i współpracy z ojcem Rydzykiem, z Fundacją Lux Veritatis w części dotyczącej odbioru ciepła z geotermii, tylko i wyłącznie z jednego powodu -  jest to nieopłacalne ekonomiczne. Nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, nie ma żadnej zdolności energetycznej w tym jednym odwiercie do tego żeby zaopatrywać się Toruń w ciepło" - mówił przewodniczący sejmowej komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Poseł Stanisław Gawłowski powiedział, że Tadeusz Rydzyk otrzyma z budżetu państwa ogromne środki na geotermię. "Ojciec Rydzyk bardzo sprytnie rozgrywa kartę polityczną, bo najpierw z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dostał środki w ramach ugody zawartej z prezesem Kujdą, a później jeszcze pobrał dotację - w pierwszym kroku na geotermię około 26 i pół miliona złotych, w drugim kroku na budowę ciepłowni około 13 milionów złotych. Dzisiaj państwowy koncern PGE zadeklarował, że wybuduje przyłącze energetyczne, które pozwoli na to, żeby odbierać niewielkie ilości energii cieplnej z tegoż odwiertu. Gdyby było uzasadnienie ekonomiczne to już poprzedni właściciel to przyłącze by wybudował" - mówił Stanisław Gawłowski.

Poseł Stanisław Gawłowski dodał, że PiS swoimi działaniami zapewnia ojcu Rydzykowi dożywotnią rentę. "Tak naprawdę jest to danina, która będzie płacona przez mieszkańców Torunia przez następne dziesiątki lat, bo umowa będzie wieloletnia. Spowoduje obciążenie tylko i wyłącznie mieszkańców Torunia dodatkowymi kosztami, ale przychody z tego tytułu będzie osiągała Fundacja Lux Veritatis, której właścicielem jest ojciec Rydzyk. Te przychody będą również rozłożone na dziesiątki lat. Politycy PiS poprzez swoje decyzje de facto zapewniają rentę dożywotnią ojcu Rydzykowi" - powiedział były wiceminister środowiska.

"Oczekuję, że prezesi PGE ujawnią wszelkie umowy zawierane z Fundacją Lux Veritatis, ujawnią koszty, nakłady, pokażą jaki biznes tak naprawdę na tym będą robić i ile mieszkańcy Torunia będą musieli do tego dołożyć" - dodał Stanisław Gawłowski.


bg Image