8.01.2019_M.Wielichowska_M.Braun_big.png

"Chcemy, żeby NIK skontrolował ministerstwa w zakresie legalności, prawidłowości i gospodarności współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rząd PiS narusza zasady tej współpracy" - mówili na konferencji prasowej Monika Wielichowska i Michał Braun.

Monika Wielichowska odniosła się na konferencji prasowej w Sejmie do raportu z działalności Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. "To jest raport, który jest zestawieniem udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi od listopada 2015 r. do listopada 2018 r." - powiedziała.

Dodała, że w raporcie wykazano "liczne przypadki naruszenia przez władzę, czyli przez rząd PiS, przez poszczególne ministerstwa, zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi".

W okresie od listopada 2015 r. do listopada 2018 r. - jak podała Federacja w informacji zamieszczonej na swej stronie internetowej - dotarło do OFOP, zostało zbadanych i udokumentowanych "60 przypadków naruszeń w 21 ministerstwach w trzech monitorowanych obszarach: zlecanie zadań publicznych - 25 przypadków, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi - 30 przypadków, ciała dialogu - 5 przypadków".

Pełnomocnik Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej do spraw społeczeństwa obywatelskiego Michał Braun ocenił na wtorkowej konferencji prasowej, że raport przedstawiony przez OFOP jest "alarmujący".

"W ciągu ostatnich lat rząd PiS 60 razy złamał zasady, złamał prawo dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi" - stwierdził. Według niego, rząd PiS dzieli środowisko organizacji pozarządowych. "Mówi kto jest lepszy, a kto jest gorszy" - stwierdził Michał Braun.

Monika Wielichowska zaznaczyła, że do Federacji nadal wpływają "niepokojące sygnały".

Poinformowała, że Platforma Obywatelska składa wniosek do NIK "o wszczęcie kontroli w ministerstwach w zakresie legalności, prawidłowości i gospodarności współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi". W jej ocenie, na tej płaszczyźnie "łamane było prawo".

Monika Wielichowska dodała również, że do końca 2018 r. złożyła 60 interpelacji poselskich do wszystkich ministerstw, tam - gdzie jej zdaniem - "łamane były zasady współpracy i pomocniczości".

Posłanka odniosła się również do Narodowego Instytutu Wolności - który od początku ubiegłego roku funkcjonuje przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a powstał, by wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Stwierdziła, że został on powołany "wbrew woli organizacji samorządowych i bez dialogu ze społeczeństwem obywatelskim". Jak mówiła, jest to "centralistyczny twór", który po roku pracy "może pochwalić się brakiem współpracy z organizacjami pozarządowymi".

"Widzimy, że rząd PiS traktuje społeczeństwo obywatelskie, jak balast - dofinansowuje organizacje pozarządowe te jedyne lojalne i posłuszne" - stwierdziła Monika Wielichowska.

wł/pap


bg Image