28.11.2018_J.Urbaniak_M.Witczak_big.png

"Skierujemy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli wydatków przez Polską Fundację Narodową - zapowiedzieli w środę posłowie PO. Ten wniosek ma związek z postanowieniem sądu odnoszącym się do finansowania kampanii +Sprawiedliwe sądy+" - mówili na konferencji prasowej posłowie Mariusz Witczak i Jarosław Urbaniak.

W postanowieniu z 15 listopada Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w sprawie o "orzeczenie o niezgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona" orzekł, że działania "Polskiej Fundacji Narodowej z siedzibą w Warszawie polegające na sfinansowaniu kampanii medialnej pod nazwą +Sprawiedliwie sądy+ były niezgodne z celami tej fundacji określonymi w jej statucie".

Sprawa była rozpatrywana przez sąd po skardze, którą złożyła ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako organ nadzorczy.

Poseł Mariusz Witczak powiedział na konferencji w Sejmie, że kampania "Sprawiedliwe sądy" tak naprawdę była kampanią, "która szkalowała polskich sędziów i sądy". Jak dodał, sąd uznał, że pieniądze, którymi dysponowała PFN "były wydawane w sposób nielegalny, niezgodny ze statutem Fundacji".

"Myśmy od początku wiedzieli, że te pieniądze były wydawane niezgodzie z zapisami w statucie Fundacji (...) ale trzeba było chwilę poczekać, żeby sąd potwierdził nasze przypuszczenia i interpretacje" - powiedział poseł Witczak.

Zaznaczył, że PFN została zasilona funduszami ze spółek Skarbu Państwa, czyli przez spółki, które - jak mówił - "są własnością Polaków i to są pieniądze Polaków, a nie PiS-u". "I ta Fundacja bardzo szybko zaczęła działalność polityczną w naszej ocenie, a nie działalność polegającą na budowaniu dobrego wizerunku Polski" - powiedział Mariusz Witczak.

"W związku z tym i w związku z orzeczeniem sądu, wnosimy dzisiaj do NIK-u o to, by w trybie pilnym, poza planem swojej pracy, sprawdziła zasadność wydawania pieniędzy Polaków przez PFN, by sprawdziła wreszcie legalność wydawanych środków, fundacja dysponuje milionami złotych" - podkreślił Mariusz Witczak.

Jarosław Urbaniak stwierdził, że akcja PFN "Sprawiedliwe sądy" zrujnowała wizerunek Polski zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodał, że akcja ta służyła promocji PiS. "Niech PiS ze swoich partyjnych pieniędzy odda Polakom, co do złotówki, co do złotówki niech zwróci Polakom wydane na tę haniebną akcję" - powiedział poseł.

wł/pap


bg Image