20.11.2018_S.Neumann_big.png

Składamy do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. afery KNF - poinformował szef klubu PO Sławomir Neumann. Ta władza sama nie jest w stanie się oczyścić ani wyjaśnić tej afery, tylko komisja śledcza może to zrobić - przekonywał.

"Sprawa afery KNF-u dotyczy najwyższych szczytów władzy i to najważniejsze osoby w państwie rekomendowane przez PiS są w nią zamieszane; nowe taśmy, które się pojawiają, nowe wątki, np. związane z tym, że rodzina koordynatora służb specjalnych jest zatrudniona w instytucji podległej jednemu z bohaterów afery KNF, czyli prezesowi NBP, pokazuje, że ta władza sama nie jest w stanie się oczyścić i nie jest w stanie sprawdzić tej całej afery, tylko komisja śledcza może to zrobić" - powiedział szef Klubu Parlamentarnego PO na konferencji prasowej.

Sławomir Neumann poinformował, że projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w latach 2016-2018 - który trafi do marszałka jeszcze we wtorek - zakłada, że komisja liczyłaby "11 posłów, z czego 6 posłów klubów opozycyjnych".

Jak wynika z projektu, do zakresu działania Komisji należałoby zbadanie prawidłowości i celowości działań członków rządu, prokuratury oraz organów powołanych do ścigania przestępstw, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego wobec Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Bank S.A. w latach 2016-2018, w szczególności zbadanie, czy te organy i instytucje podejmowały działania zmierzające do przejęcia Getin Noble Bank S.A. lub Idea Bank S.A. przez inny bank.

Komisja badałaby też - jak zapisano w projekcie uchwały - "ujawnioną w mediach próbę wymuszenia przez przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego korzyści majątkowej od Leszka Czarneckiego w zamian za przychylność KNF dla planów restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A.".

Ponadto, komisja śledcza miałaby zbadać, czy członkowie KNF i innych organów lub instytucji wywierali wpływ na posłów PiS w celu przeforsowania rozwiązań umożliwiających wydawanie przez KNF decyzji w zakresie przejęcia banku przez inny bank w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej określonego poziomu, w szczególności zgłoszenia poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy w związku ze wzmocnieniem nadzoru ochrony inwestorów na rynku finansowym.

Przewodniczący Klubu wyraził nadzieję, że propozycja Platformy Obywatelskiej zostanie pozytywnie rozpatrzona na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu. "Apeluję i ostrzegam: jeżeli nie będziecie chcieli tego zrobić, to spektakl taśm, odkrywania kolejnych wątków będzie trwał cały rok. Nie uciekniecie od własnej afery, chyba, że razem z nami ją wyjaśnicie" - zwrócił się szef klubu PO do polityków PiS.

Przypomniał, że PO już w piątek wnioskowała o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu i powołanie komisji śledczej. "Nie chciano tego. Od tego momentu nowe informacje, które się pojawiają tylko pokazują jeszcze większą potrzebę powołania komisji śledczej" - ocenił.

wł/pap


bg Image