24.10.2018_T.Grodzki_M.Szczerba_big.png

"Apelujemy o uruchomienie jednodniowej diagnostyki, apelujemy o integrację usług opiekuńczych i polityki zdrowotnej, w tym celu przedstawiliśmy ustawę o pomocy osobom niesamodzielnym. W roku 2050 w Polsce będzie 1,5 mln chorych na Alzheimera" - mówili na konferencji prasowej Michał Szczerba i Tomasz Grodzki.

"Przedstawiamy postulaty wypracowane przez Gabinet Cieni PO do spraw zdrowia i polityki senioralnej. Te propozycje dotyczą chorych na Alzheimera" - rozpoczął Michał Szczerba, szef Gabinetu ds. Polityki Senioralnej w Gabinecie Cieni.

Michał Szczerba podkreślał wagę problemu i rozwiązania w zakresie polityki zdrowotnej, które powinny zostać wprowadzone. "W Polsce jest pół miliona chorych. Przedstawiamy konkretne propozycje, apelujemy o przystąpienie do prac nad narodowym planem Alzheimera. Wszystkie kraje światowej organizacji zdrowia do roku 2025 zobowiązały się do przyjęcia programów krajowych w tej sprawie. Proponujemy badania przesiewowe dla wszystkich osób w wieku 75+. Apelujemy o uruchomienie jednodniowej diagnostyki dla chorych, która będzie korzystna dla chorych i ich opiekunów bez konieczności stacjonarnego pobytu w szpitalu. Apelujemy o integrację usług opiekuńczych i polityki zdrowotnej, w tym celu przedstawiliśmy ustawę o pomocy osobom niesamodzielnym. W roku 2050 w Polsce będzie 1,5 mln chorych na Alzheimera. Rząd musi znaleźć miejsce w budżecie 2019 r. na tak ważny problem" - mówił poseł Michał Szczerba.

"Jeżeli w nadchodzących wyborach rząd Koalicji Obywatelskiej obejmie władzę, to stanie się to jednym z priorytetów zdrowotnych" - zapewnił senator Tomasz Grodzki.

Szef Gabinetu Zdrowia w Gabinecie Cieni mówił też o innym ważnym problemie. "Po raz kolejny rosną ceny leków dla chorych po przeszczepach na rzędowych. Krajowa Rada Transplantacyjna będzie interweniować u ministra. Lekarze rezydenci mieli podopisywać lojalki i od 1 lipca mieli otrzymać zwiększone środki, do dzisiaj tych środków nie ma. Rząd nie jest w stanie wywiązać się ze swoich obietnic" - powiedział senator.


bg Image