5.09.2018_R.Kropiwnicki_big.png

"Po roku pracy Komisji Weryfikacyjnej nie ma żadnej prawomocnej decyzji. Dużo skuteczniejszym mechanizmem odzyskiwania kamienic jest +mała ustawa reprywatyzacyjna+ za którą Patryk Jaki nie głosował" - mówił poseł Robert Kropiwnicki z Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji.

Robert Kropiwnicki mówił, że Patryk Jaki mija się z prawdą mówiąc o 30 nieruchomościach zwróconych miastu. "Pan Patryk Jaki mówił dzisiaj, że Komisja Weryfikacyjna podjęła 30 decyzji ostatecznych i 30 nieruchomości wróciło do miasta. Niestety nie jest to prawdą, bo żadna z tych podjętych decyzji nie jest prawomocna" - mówił członek Komisji Weryfikacyjnej ds. Reprywatyzacji.

Dodał też, że Patryk jaki celowo opóźnia wydawanie wyroków w sprawie nieruchomości. "Pan minister Jaki składa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnioski o wyłączenia poszczególnych sędziów przez, co przeciąga procedurę. Dąży do tego, by żaden sąd nie wydał wyroku przed wyborami samorządowymi" - mówił poseł Robert Kropiwnicki.


bg Image