c_710_0_16777215_00_images_21.09.2017_Kierwiski_Tomczyk_Witczak_big.png

Platforma Obywatelska złożyła w czwartek zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ws. kampanii "Sprawiedliwe Sądy". Jak poinformowali posłowie, "w tej sprawie działał układ na czele którego stał prezes PiS".

Poseł Mariusz Witczak wskazał, że "politycy Platformy złożą w czwartek zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w zakresie sprawstwa kierowniczego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński nadużył uprawnień funkcjonariusza publicznego dla korzyści majątkowej PiS".

Jak wskazują posłowie w zawiadomieniu, "prezes PiS wykorzystując polityczne uzależnienie Prezes Rady Ministrów, pani poseł Beaty Szydło mógł polecić oraz kierować wykonaniem przez nią czynu zabronionego, polegającego na przekroczeniu swoich uprawnień poprzez zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej zorganizowania kampanii reklamowej wymierzonej przeciwko polskiemu sądownictwu, stanowiącej prezentację programu partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość z jednoczesnym wskazaniem firmy Solvere Sp. z o.o. jako podmiotu mającego przygotować rzeczoną kampanię".

Poseł Cezary Tomczyk powiedział, że "zgodnie z doniesieniami medialnymi, współudziałowcy firmy Solvere brali udział w spotkaniach w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie".

Z kolei poseł Marcin Kierwiński zauważył, że "mamy do czynienia z układem, na którego czele stoi Jarosław Kaczyński. Cały problem z układem, który stworzył Jarosław Kaczyński polega na tym, że koledzy kolegom zlecają zlecenia za publiczne pieniądze i koledzy mają kontrolować kolegów".

"Ten układ musi zostać zbadany, mimo że mamy świadomość tego, że to podwładny Jarosława Kaczyńskiego będzie badał Jarosława Kaczyńskiego. Nie mamy innych instytucji w państwie, do których możemy się zwrócić, stąd zwracamy się do prokuratury" - powiedział Marcin Kierwiński.

Mariusz Witczak zaznaczył, że "macki afery billboardowej prowadzą na Nowogrodzką. Kampania billboardowa wypełnia programowe założenia PiS-u, a realizująca ją Polska Fundacja Narodowa została powołana do innego celu. Wreszcie, operatorem tejże kampanii są współpracownicy PiS-u".

wł/pap

bg Image