c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_sierpien_2017_17.08.2017_Halicki_big.png

„Zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa są ignoranci z PiS” – powiedział Andrzej Halicki, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska odnosząc się do opieszałości działań rządu PiS w kwestii pomocy dla poszkodowanych w nawałnicach.

Poseł podkreślił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że „zarówno MSWiA jak i wojewoda mają odpowiednie narzędzia, by zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom Polski”. Jako jedno z narzędzi wskazał regionalny system ostrzegania polegający na wysyłaniu komunikatów o zagrożeniach na telefony komórkowe. Kolejnym są komunikaty telewizyjne emitowane na terenie danego województwa.

Andrzej Halicki wyraził zaniepokojenie, że „rząd nie skorzystał jednak z żadnego z istniejących narzędzi w czasie nawałnic, które przeszły w weekend przez Polskę”. „To są narzędzia, których można i należy użyć w sytuacji kiedy mamy drugi czy trzeci stopień zagrożenia, a z takim mieliśmy do czynienia” - dodał. Poseł tłumaczył, że „umowa z operatorami komórkowymi, umożliwia wysyłanie obszarowego komunikatu słownego za pośrednictwem SMS”. „Umowa, którą podpisałem ze wszystkim operatorami komunikacyjnymi była podpisana na okres co najmniej 2 lat z automatycznym przedłużeniem tego okresu przy woli wszystkich stron. Jeżeli Mariusz Błaszczak mówi, że nie ma takiej możliwości żeby używać SMS, to moje pytanie jest bardzo oczywiste, bo w głowie mi się nie mieści, by ktoś mając do dyspozycji takie narzędzie związane z bezpieczeństwem państwa nie prolongował tej umowy” – mówił wiceprzewodniczący. „Nie jest potrzebna nowa ustawa,a rozum, chęć, wola i odpowiedzialność” - dodał.

Polityk zapowiedział również, że „jeśli nie otrzyma informacji od ministra Błaszczaka, to zwróci się do niego interpelacją, czy prolongowana została umowa z operatorami z dnia 1 lipca 2015 r. na okres dalszy niż gwarantowany, czyli 2 lata”.

wł/pap


bg Image