c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_sierpien_2017_9.08.2017_Gawlik_Grabiec_big.png

„Rząd PiS nie radzi sobie z energetyką” – powiedział Jan Grabiec, rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej. Poseł zwrócił uwagę, że „w ostatnich niemal dwóch latach obserwujemy zastój inwestycji energetycznych, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski i dostęp do zdrowej, bezpiecznej energii o podwyższonych właściwościach ekologicznych”.

Poseł Zdzisław Gawlik z Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa podkreślił, że „aby inwestycje w projekty energetyczne mogły być realizowane, potrzebne są do tego bezpieczne podmioty”.

Polityk wyraził zaniepokojenie, że „kapitalizacja czterech podstawowych spółek zajmujących się realizacją bezpieczeństwa energetycznego spadła od czasu I tury wyborów prezydenckich w 2015 roku o 25 mld”. Jak zasygnalizował, „wartość wszystkich spółek energetycznych notowanych na GPW jest porównywalna do wartości największej spółki energetycznej - Polskiej Grupy Energetycznej sprzed I tury wyborów prezydenckich”. „Te dane pokazują skalę spadku możliwości inwestycyjnych spółek energetycznych” - dodał.

„Obecnie spółki energetyczne nie zajmują się realizacją projektów energetycznych” – zauważył Zdzisław Gawlik wskazując, że spółki energetyczne zajmują się „ratowaniem kopalni, ratowaniem górnictwa węgla kamiennego oraz tworzeniem przedsiębiorstw budowlanych”. Jak zasygnalizował „te działania przyczyniają się do spadku wartości spółek energetycznych”.

Poseł przypomniał, że „rząd PO-PSL rozpoczął inwestycje w energetyce na niespotykaną skalę”. Jako przykłady wymienił inwestycje w elektrownie w Kozienicach, w Jaworznie, czy w Opolu.

„Blok w Kozienicach miał być gotowy już 21 lipca 2017 r. Ten blok nie został do dzisiaj oddany. Zgodnie z podpisaną umową przedłużono czas realizacji tej inwestycji do grudnia 2017 r." - zauważył. Polityk zaznaczył, że „wykonawca zapowiedział, że wystąpi z roszczeniem przeciwko zamawiającemu o dodatkowe pieniądze z tytułu realizacji tej inwestycji w kwocie 130 mln zł”.

Odnosząc się do elektrowni w Jaworznie, poseł zwrócił uwagę, że „podpisano umowę wydłużającą realizację tej inwestycji o 8 miesięcy przy równoczesnym wzroście kosztu inwestycji netto o 71 mln zł”. „To pokazuje jak sprawnie obecnie rządzący, zarządzający sektorem energii elektrycznej radzą sobie z rozpoczętymi inwestycjami" – mówił Zdzisław Gawlik.

„Rządzący mówią obecnie o zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację paliw i uniezależnienie się od dostaw gazu ze wschodu” – zauważył poseł podkreślając, że „mówienie o tym, że jesteśmy coraz bardziej niezależni jest kłamstwem”, ponieważ  „w 2016 roku zakupiono ze Wschodu ponad 2 mld gazu więcej niż w roku poprzednim”.

wł/pap


bg Image