c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_czerwiec_2017_21.06.2017_Golbik_Furgo_big.png

Posłowie Platformy Obywatelskiej Marta Golbik i Grzegorz Furgo złożyli wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie „pilnej kontroli” w Telewizji Polskiej S.A. oraz w Poczcie Polskiej S.A. dotyczącej kwestii ochrony danych osobowych w związku z rządowym projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

„Jest szereg wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych przy ustawie abonamentowej, jest ogromna obawa ludzi o to, że ich dane osobowe wyciekną, że te dwie instytucje zupełnie nie są przygotowane do tego, aby zajmować się przetwarzaniem danych osobowych” – mówiła poseł Marta Golbik z sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. „Liczymy na jak najpilniejszą interwencję i kontrolę w tych dwóch jednostkach po to, żeby chronić dane osobowe wszystkich abonentów” – dodała.

Marta Golbik zaznaczyła, że Platforma Obywatelska oczekuje, że "NIK dokona oceny legalności zaproponowanych w projekcie zmian, w szczególności dotyczących sposobu pozyskiwania od dostawców usług telewizji płatnej danych o zobowiązaniach do uiszczenia opłat abonamentowych".

"Telewizja Polska zanotowała w 2016 roku 180 mln zł straty. Codziennie ten deficyt jest pogłębiany" - zasygnalizował Grzegorz Furgo z Komisji Kultury i Środków Przekazu. Poseł zwrócił uwagę, że "władze miasta Opole i prezes TVP zawarli porozumienie, na mocy którego 54. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej odbędzie się we wrześniu, ale "Telewizja Polska po raz pierwszy będzie ponosiła całkowite koszty organizacji festiwalu w Opolu". "Miasto Opole wycofało się z organizacji, będzie jedynie beneficjentem" - dodał. 

wł/pap


bg Image