c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_czerwiec_2017_21.06.2017_Leszczyna_Mroczek_big.png

Posłowie Izabela Leszczyna i Czesław Mroczek zaapelowali do Jacka Sasina, przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych o ujawnienie - utajnionych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Obrony Narodowej wydatków na program modernizacji armii oraz zakup samolotów dla VIP-ów.

Izabela Leszczyna z Komisji Finansów Publicznych zwróciła uwagę, że „Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i Minister Finansów Mateusz Morawiecki uznali, że nie obowiązuje ich artykuł 226. Konstytucji RP, który wprost mówi o tym, że Sejm sprawuje kontrolę nad wykonaniem budżetu państwa". Poseł wyjaśniła, że „w dostarczonym do Sejmu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok, w miejscu gdzie powinny być wpisane kwoty wydane w ubiegłym roku na modernizację armii i zakup samolotów dla VIP-ów zapisane zostało, że jest to informacja niejawna”. „Sejm nie może przyjąć sprawozdania, a tym samym udzielić absolutorium Radzie Ministrów” - podkreśliła. Izabela Leszczyna zaznaczyła, że przewodniczący Komisji Finansów Publicznych powinien udostępnić posłom brakujące informacje.

Czesław Mroczek, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej przypomniał, że „informacje te w momencie ustanawiania programów modernizacji technicznej armii oraz zakupu samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie, były one jawne”, dlatego pojawia się pytanie o powody ich utajnienia. „Jest niezwykle ważne w jakim stopniu pozyskanie samolotów dla przewozu władzy zostanie sfinansowane z wydatków przeznaczonych na obronę narodową” – tłumaczył poseł. Jak zauważył „opinia publiczna ma coraz mniejszy dostęp do informacji i w coraz mniejszym stopniu może kontrolować działalność rządu”.

„Nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby takie dane utajniać" – mówił poseł Mroczek. Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej wyraził zaniepokojenie, że „utajnienie tej informacji uniemożliwia dokonanie szczegółowej analizy oraz uniemożliwia opinii publicznej kontrolowania tego, co robi PiS”.

wł/pap


bg Image