c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_czerwiec_2017_13.06.2017_Kluzik_Kierwinski_Tomczyk_big.png

„Po zapoznaniu się z wynikami badań na temat katastrofy smoleńskiej przeprowadzonych przez Wojskową Akademię Techniczną i porównaniu ich z filmem, który w dniu 10 kwietnia 2017  roku został zaprezentowany przez podkomisję Wacława Berczyńskiego postanowiliśmy złożyć do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa przez podkomisję smoleńską” – powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Marcin Kierwiński.

Przewodniczący Parlamentarnego zespołu Platformy Obywatelskiej do zbadania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej wyjaśnił, że wniosek ma dotyczyć poświadczenia nieprawdy i fałszu intelektualnego. „Jesteśmy przekonani, że badania, które prowadził WAT, w żaden sposób nie uprawniają do postawienia tez, które zostały przedstawione w filmie zaprezentowanej przez podkomisję Berczyńskiego” – mówił poseł Kierwiński. „Po raz kolejny Antoni Macierewicz i jego pseudonaukowcy wkroczyli na kolejny poziom kłamstwa. Okazuje się, że muszą już manipulować własnymi badaniami, aby udowadniać kłamstwa Macierewicza” – dodał. Marcin Kierwiński zaapelował, aby prokuratura przesłuchała członków podkomisji, czyli Kazimierza Nowaczyka, Wacława Berczyńskiego, oraz Antoniego Macierewicza.

Cezary Tomczyk zapowiedział, że Platforma Obywatelska zwróci się również z do rektora Wojskowej Akademii Technicznej z prośbą o ujawnienie opinii publicznej badań, jakie przeprowadziła uczelnia. „Zwracamy się również o ujawnienie nagrań z wczorajszego spotkania, a także o ujawnienie korespondencji między WAT a podkomisją Macierewicza” - dodał. Poseł zasygnalizował, że „od 7 lat opinia publiczna jest karmiona kłamstwem. „To nie jest kwestia niedopatrzenia, ale kwestia świadomego prowadzenia polityki opartej na kłamstwie” – mówił Cezary Tomczyk. Poseł wyraził zaniepokojenie, że obecnie „mamy do czynienia z próbą uwikłania państwowej uczelni WAT w grę polityczną”.

Joanna Kluzik-Rostkowska zwróciła uwagę, że posłowie Platformy od dłuższego czasu domagają się tego, żeby „przedstawiciele podkomisji Berczyńskiego pojawili się na komisji i wytłumaczyli się ze wszystkich swoich działań”. „Minister Macierewicz ma wiele do ukrycia, nie chce podzielić się z opinią publiczną, tym co komisja Berczyńskiego zrobiła przez ostatni czas. W związku z tym wpadł na pomysł, aby posiedzenie komisji utajnić. Apelujemy do ministra Macierewicza żeby przestał być tchórzem” – powiedziała wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.


bg Image