c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_czerwiec_2017_9.06.2017_Brejza_Protas_big.png

Nowelizacja ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych przekształca "niezależną instytucję państwową w organ PiS-owski, w organ całkowicie podporządkowany administracji rządowej" – powiedział poseł Jacek Prostas, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Poseł podkreślił, że „czwartkowa noc, kiedy Sejm przegłosował nowe przepisy, to był czarny dzień dla polskiego samorządu, który tak naprawdę przestał być samodzielny i niezależny". Wyjaśnił, że po wejściu w życie nowych przepisów to premier, na wniosek ministra administracji lub prezesa izby obrachunkowej, będzie powoływać prezesów izb oraz kolegiantów. Rozszerzone zostały również „kompetencje regionalnych izb obrachunkowych o badanie zgodności uchwał podejmowanych przez organy samorządu o gospodarność, rzetelność i celowość".

"Od tej pory to urzędnicy rządowi będą decydowali, czy uchwała podjęta przez radę gminy, powiatu czy też sejmik województwa, jest celowa, czy jest gospodarna, arbitralnie decydując bądź uchylając te akty prawne" - mówił. Zdaniem polityka zmiany te naruszają art. 171 ust. 1 konstytucji, który mówi, iż "działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności".

Krzysztof Brejza podkreślił, że „PiS nakłada ustawą polityczny bat na samorządowców”. "Konstytucja wyraźnie precyzuje, że RIO mogą kontrolować samorządy tylko pod względem zasady legalizmu. Poprzez nowelę o RIO PiS nakłada polityczny bat na samorządowców, ponieważ nie może sobie z nimi poradzić; nie może sobie poradzić z radnymi, niezależnymi wójtami, burmistrzami, prezydentami, którzy są niezależni od PiS-u" – tłumaczył polityk. Poseł przypomniał, że „to z inicjatywy Platformy wprowadzono w przeszłości zmiany wzmacniające samorządy”. „To my wprowadziliśmy, z naszej inicjatywy wprowadzono bezpośrednie wybory organów wykonawczych w gminach, to my wzmacnialiśmy przez lata kompetencje samorządów, to my wzmacnialiśmy decentralizację, oddaliśmy kompetencje, środki sołtysom" - zaznaczył.

Jacek Protas poinformował, że Platforma Obywatelska przygotowuje obecnie program na kolejne wybory samorządowe, który będzie się skupiał na „dalszej decentralizacji państwa".

wł/pap

 


bg Image