c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2017_kwiecien_2017_25.04.2017_Nitras_Halicki_Szczerba_big.png

Podczas dzisiejszej sesji Rady Europy odbyło się głosowanie w sprawie  rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na temat sytuacji Turcji, podczas którego znaczna część delegacji polskiej zachowała się sprzecznie z podstawowym celem funkcjonowania RE. Posłowie PiS przeciw przyjęciu rezolucji wzywającej m.in. do uwolnienia dziennikarzy i respektowania demokracji.

„Zgromadzenie Parlamentarne i Rada Europy jako organizacja służy umacnianiu standardów demokratycznych, zasad państw, w których bardzo ważne są prawa obywatelskie” – podkreślił podczas konferencji prasowej Andrzej Halicki, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Poseł zwrócił uwagę, że „w Turcji mamy przykład regresu praw obywatelskich oraz standardów demokratycznych”. „Członkowie PiS zagłosowali przeciwko takiemu procesowi, ustawiając się przeciwko tym rekomendacja które płyną ze wszystkich frakcji, ze wszystkich delegacji i zasad funkcjonowania Rady Europy. To jest skandal, Polacy wystawiają sobie złe świadectwo – podkreślił Andrzej Halicki.

„Polska jest krajem, który ma obowiązek bronić praw człowieka. Jesteśmy pokoleniem, który pamięta Polskę jako kraj, w którym nie było wolności. Wtedy mogliśmy liczyć na Radę Europy, która dopominała się o swobody obywatelskie i o prawa człowieka w Polsce” – przypomniał Sławomir Nitras z Komisji Spraw Zagranicznych. Poseł tłumaczył, że obecnie „większość parlamentarna przynosi wstyd polskiemu Parlamentowi”. „Cała wolna Europa broni parlamentarzystów tureckich, którzy zostali uwięzieni, dziennikarzy którzy zostali uwiezieni, broni podstawowych praw wolności w Turcji a posłowie PiS-u kierując się instrukcjami MSZ bronią Erdogana” – mówił polityk.

Poseł Michał Szczerba z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaznaczył, że Polska przyjęła Europejską Konwencje Praw Człowieka oraz jurysdykcje europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. „Obowiązkiem parlamentarzysty jest stać na straży wartości oraz zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – podkreślił. Poseł wyraził zaniepokojenie, że „obecnie w Turcji łamane są prawa człowieka, w więzieniu znajdują się parlamentarzyści i dziennikarze. „To skandal, że posłowie PiS staja ramię w ramię z prezydentem Erdoganem, reżimem który w sposób zaplanowany lamie postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” - dodał.


bg Image