19.1.17_Braun_Wielichowska_big.png

PiS "atakuje organizacje pozarządowe", ponieważ są niezależne i samodzielne oraz lekceważy głos społeczeństwa obywatelskiego - zwrócili uwagę na konferencji prasowej politycy Platformy Obywatelskiej: Monika Wielichowska i Michał Braun.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu w Gabinecie Cieni posłanka Monika Wielichowska podkreśliła, że organizacje pozarządowe i fundacje realizują zadania publiczne i budują kapitał społeczny, dlatego "PiS podejmuje próby podporządkowania ich sobie, ale także ich unicestwiania".

Monika Wielichowska podała przykład Centrum Praw Kobiet, które - jak zaznaczyła - po raz drugi, odkąd rządzi PiS nie otrzymało z Ministerstwa Sprawiedliwości dofinansowania na swoją działalność. Przypomniała, że to właśnie w Centrum Praw Kobiet b. prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. konwencję antyprzemocową. Posłanka wskazała, że organizacja ta nie otrzymała dofinansowania, ponieważ jest "politycznie niepoprawna" i starała się o przyjęcie wspomnianej konwencji.

Monika Wielichowska poinformowała również, że Platforma Obywatelska domaga się wyjaśnień ws. doniesień medialnych o ewentualnym wypowiedzeniu przez rząd konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Nawiązała również do działań obecnego pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego, który - jak zauważyła - "jest, a jakby go nie było". "Uważamy że urząd ten jest taką zasłoną dymną dla działań, które tak naprawdę przeczą jego idei, bo rząd dzisiaj bardziej interesuje współpraca z kibolami, ONR-em, Młodzieżą Wszechpolską, niż walka o osoby dyskryminowane" - dodała.

Pełniący w Gabinecie Cieni funkcję pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego Michał Braun zaznaczył, że 2/3 ministerstw w rządzie PiS nie dotrzymało ustawowego warunku uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. "2/3 ministerstw rządu PiS łamie prawo" - powiedział.

Sytuacja ta pokazuje, jak bardzo ministerstwa "lekceważą głos społeczeństwa obywatelskiego". "Bo przecież organizacje pozarządowe to nic innego jak grupy obywateli, które chcą działać na rzecz innych" - podkreślił Michał Braun.

Jako przykład takiego lekceważenia wskazał zignorowanie przez szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego apeli kilkudziesięciu organizacji, w tym Polskiej Akcji Humanitarnej, o ponowienie konsultacji ws zasad współpracy jego resortu z organizacjami pozarządowymi.

Michał Braun zwrócił również uwagę na fakt, że rząd zabiera organizacjom pozarządowym dotacje, które już zostały przyznane. Wśród tych organizacji wymienił m.in. Fundację Autonomia. "Okazuje się, że w tej chwili indywidualną decyzją ministra (rodziny, pracy i polityki społecznej) zabiera się dotacje i każe się organizacjom oddać te pieniądze, które w projekcie już zostały wydane" - mówił.

Jak podkreślił "Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej uważa że należy upraszczać prawo dla organizacji pozarządowych". "Po pierwsze trzeba uniezależniać organizacje pozarządowe od administracji publicznej, to, co się dzieje dzisiaj jest tego zaprzeczeniem" - dodał.

wł/pap


bg Image