c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2016_marzec_2016_18.03.2016_Chmiel_czerwinski_big.png

Posłowie Platformy Obywatelskiej Andrzej Czerwiński i Małgorzata Chmiel wyrazili swoje zaniepokojenie w sprawie działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, który szybko i chaotycznie prowadzi prace nad ustawą odległościową oraz na fakt, że może ona zablokować najtańszy sposób produkcji zielonej energii.

Andrzej Czerwiński z Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa podkreślił, że rząd PO-PSL przez cztery lata wypracowywał ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii. Udało się nawet przygotować porozumienie, które pozwalało zaoszczędzić ponad 8 mld zł w kieszeniach odbiorców energii, wprowadzając system aukcyjny. Ponad to Polska przyjęła prawo europejskie, w ramach którego do 2020 r. udział energii odnawialnej będzie wynosił 15 proc.

„Ktoś nie dostrzega problemu, albo jest celowo zainteresowany zamieszaniem w stabilności systemu energetycznego i podpowiada rozwiązania takie, które szkodzą obywatelom” – zwrócił uwagę poseł Czerwiński. „Mamy prawo podejrzewać, że za niewiedzę ludzi odpowiedzialnych za bilans energetyczny kraju za chwilę zapłacą obywatele. Przypuszczamy, że ktoś na wprowadzeniu bocznymi drzwiami właśnie takich zapisów ustawowych otwiera drogę dla inwestorów zagranicznych – dodał poseł.

Posłanka Małgorzata Chmiel z podkomisji zajmującej tzw. ustawą odległościową, wyraziła zaniepokojenie, że tak ważna ustawa weszła tylko pod obrady komisji infrastruktury, a nie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. „Jesteśmy zobowiązani do zwiększenia udziału OZE, energia wiatrowa jest najtańszym sposobem pozyskiwania energii odnawialnej” – zaznaczyła poseł Chmiel.


bg Image