c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2016_marzec_2016_16.03.2016_Kierwinski_Halicki_big.png

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska złożył na ręce marszałka Sejmu interpelację w sprawie decyzji ministra finansów Pawła Szałamachy, odbierającej Warszawie kwotę 200 mln zł przewidzianą na ten rok na odszkodowania z tytułu mienia zabranego tzw. Dekretem Bieruta.

„Warszawa będzie karana za to, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi w tym mieście” – zauważył poseł Andrzej Halicki. „Minister Szałamacha naruszył prawo, dlatego poprosiliśmy o rozszerzenie porządku obrad posiedzenia Sejmu o informację rządu na temat działania ministra” – wyjaśnił podczas konferencji prasowej poseł Halicki.

Poseł Marcin Kierwiński zwrócił z kolei uwagę, że Dekret Bieruta jest jednym z największych problemów hamujących rozwój Warszawy. „Zwracamy się z apelem, do prezesa Kaczyńskiego, żeby wpłynął na swoich ministrów w tej sprawie”.

 

Trzy lata temu Sejm przyjął ustawę, która pozwala przez trzy kolejne lata wspomagać samorząd warszawski kwota 200 mln. zł na odszkodowania z tytułu bezprawnie zabranego przez władze komunistyczne majątku.


bg Image