klich2_big.png

W dniu 12 listopada senatorowie Platformy Obywatelskiej wybrali przewodniczącego Grupy Senatorów PO. Nowo wybranym przewodniczącym został Bogdan Klich.

Biogram: Urodził się 8 maja 1960 roku w Krakowie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie wykłada w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest autorem ponad dwudziestu publikacji poświęconych polityce zagranicznej i bezpieczeństwu międzynarodowemu.

W latach 70. współpracował z opozycją demokratyczną. Był działaczem młodzieżówki Studenckiego Komitetu Solidarności. Należał do założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w latach 1980 – 1981 zasiadał w jego władzach, a następnie działał w podziemnym NZS. W stanie wojennym został internowany w Załężu. W latach 80. działał w Ruchu Wolność i Pokój. Założył Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji działające na rzecz budowy demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz w krajach postkomunistycznych.

W latach 1993 – 1999 był szefem Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji w Krakowie, przekształconego następnie w Instytut Studiów Strategicznych. W latach 1998 - 1999 był doradcą pełnomocnika rządu ds. negocjacji z Unią Europejską. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję wiceministra obrony narodowej.

W 2001 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej, z listy której został wybrany do Sejmu IV kadencji w okręgu krakowskim. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Mandat złożył w 2004 roku na skutek wyboru do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie Europejskim należał do frakcji Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów. Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a także aktywnie wspierał polską mniejszość i demokratyczną opozycję na Białorusi.

15 listopada 2007 roku zrezygnował z tej funkcji, obejmując następnego dnia stanowisko Ministra Obrony Narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Pełniąc do 2011 roku funkcję Ministra Obrony Narodowej przeprowadził proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, m. in. likwidując przymusowy pobór oraz zapewniając nowoczesne wyposażenie dla polskich żołnierzy.

W wyborach w 2011 roku uzyskał mandat senatora z ramienia Platformy Obywatelskiej. 25 października 2015 roku ubiegał się o reelekcję. Został ponownie wybrany Senatorem RP. 12 listopada 2015 roku został wybrany na Przewodniczącego Grupy Senatorów.


bg Image