c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_16.08.2013_Sejm.png

Rozpoczęło się 102. - ostatnie z zaplanowanych - posiedzenie Sejmu VII kadencji. W porządku obrad jest zakończenie parlamentarnych prac nad kilkunastoma ustawami. Posłowie zajmą się m.in. wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawą o wsparciu kredytobiorców oraz ustawą o wsparciu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

W czwartkowych, popołudniowych głosowaniach posłowie mają wybrać pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatami są profesorowie: Roman Hauser, Andrzej Jakubecki, Krzysztof Ślebzak, Bronisław Sitek i Andrzej Sokala.

Posłowie odniosą się też do stanowiska Senatu, który odrzucił nowelizację Prawa o ruchu drogowym, zakładającą, że pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko na przejściu dla pieszych, ale i przed - oczekując na możliwość wejścia na pasy. Ustawa trafi do podpisu prezydenta, jeśli Sejm odrzuci stanowiska Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jeśli go nie odrzuci, ustawa trafi do kosza.

Posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do nowelizacji ustawy – Prawo bankowe. Przyjęta ustawa ułatwi spadkobiercom dostęp do środków na tzw. rachunkach uśpionych, czyli nieaktywnych. W obecnym stanie prawnym spadkobiercy często nie wiedzą gdzie zmarły ulokował pieniądze. Celem ustawy jest, aby zgromadzone środki mogły łatwiej trafić do ich prawowitych właścicieli. Zgodnie z nowelizacją banki i SKOK-i będą musiały informować klienta przy zakładaniu rachunku o możliwości wskazania osób uprawnionych do wypłaty zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W myśl ustawy banki i SKOK-i będą miały obowiązek ustalenia przyczyny braku aktywności na koncie. Po upływie 5 lat od ostatniej dyspozycji w sprawie rachunku będą musiały wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych o sprawdzenie w rejestrze PESEL, czy posiadacz rachunku żyje.

Senat odrzucił także nowelizację która pozwala ministrowi sprawiedliwości przystąpić do każdej sprawy o wynagrodzenie sędziego, referendarza lub asystenta sędziego, jakie wytaczają oni prezesom swych sądów. Posłowie odniosą się także do tego stanowiska Senatu.

Sejm rozpatrzy ponadto poprawki do ustaw, które na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął Senat, m.in. do ustawy o wsparciu kredytobiorców. Jedna z nich zakłada, że prawo do pomocy mieliby nie tylko ci kredytobiorcy, którzy są bezrobotni, ale także ci o najniższych dochodach na członka rodziny. Inna poprawka zakłada, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł inwestować środki pochodzące z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Posłowie będą też omawiać senackie poprawki do ustawy likwidującej Bankowy Tytuł Egzekucyjny; do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i do nowelizacji ustawy, która ma zabezpieczać lasy należące do Skarbu Państwa przed prywatyzacją.

Dyskutowane mają być też poprawki Senatu do noweli ustawy o rewitalizacji, do nowelizacji Prawa bankowego, nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i ustawy o produktach biobójczych.

wł/pap/sejm.gov.pl

 


bg Image