c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_konf508e.png

Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace rozpatrując poprawki dotyczące restrukturyzacji kredytów zaciągniętych w obcych walutach. W toku prac nad ustawą kryteria dostępu do tego rozwiązania zostały rozszerzone - mówili na konferencji prasowej posłowie Krystyna Skowrońska i Jacek Brzezinka z sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

„Komisja Finansów Publicznych zakończyła prace rozpatrując poprawki dotyczące restrukturyzacji kredytów zaciągniętych w innych walutach, w tym tzw. Kredytów frankowych. Ostateczny jej kształt będzie dzisiaj przekazany Sejmowi i jeszcze dzisiaj będzie głosowany” - powiedziała przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska.

W trakcie prac nad projektem ustawy uległ on pewnej zmianie. Krystyna Skowrońska przedstawiła główne założenia projektu i powiedziała o zmianach, które zaproponowano. „Dokonaliśmy w tej ustawie zmian w trakcie prac. Zwiększyliśmy normy powierzchni mieszkania i domu dla osób, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania. Adresujemy tą ustawę do osób, które mają swoje pierwsze mieszkanie, dla zaspokojenia swoich potrzeb. Określamy wskaźniki związane z wielkością zabezpieczenia, a także pokazujemy, w jakim okresie te osoby będą mogły z tego rozwiązania skorzystać. Powierzchnia mieszkania ustalona dotychczas na 75 mkw zwiększa się do 100 mkw, a powierzchnia domu, określona na 100 mkw dotychczas, zwiększa się do 150 mkw. Rozwiązanie to obowiązuje wszystkich – singli, rodziny z jednym i dwójką dzieci. W stosunku do osób mających troje i więcej dzieci nie ma norm wielkości domu i mieszkania” - powiedziała Krystyna Skowrońska.

Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych mówiła też o doprecyzowaniu dotyczącym terminu rozpatrzenia wniosku o przewalutowanie kredytu. „Jeszcze jedno ważne uszczegółowienie dotyczące terminu rozpatrywania takiego wniosku, z którym się zwróci klient do banku, ustalono i precyzyjnie określono na 30 dni. Zatem ostatnie wnioski, zgodnie z ustawą, będzie można składać do 30.czerwca 2020 roku i w terminie 30 powinno nastąpić rozpatrzenie i podpisanie nowej umowy” – dodała Krystyna Skowrońska.

Jacek Brzezinka powiedział, że prezentując projekt w jego pierwotnej wersji, brano pod uwagę możliwość jego modyfikacji. „Kilka tygodni temu, kiedy prezentowaliśmy ten projekt, mówiliśmy, że jesteśmy otwarci na dyskusje i ewentualne propozycje zmian. Dzisiaj wiemy, że te zmiany zostały do projektu wprowadzone” - powiedział poseł Brzezinka.

Główne założenia projektu, jak mówił poseł Jacek Brzezinka, zostały zachowane. „Zachowaliśmy to, co było istotą projektu. Po pierwsze dobrowolności, jeśli chodzi o możliwość korzystania z proponowanych w ustawie rozwiązań. Po drugie, mówimy, że to rozwiązanie skierowane jest do osób, które zaciągały kredyty denominowane w walutach obcych celem nabycia mieszkania na własne potrzeby, czyli celem zapewniania sobie i swojej rodzinie dachu nad głową. Musimy pamiętać, że nie możemy tworzyć pewnej nierównowagi w stosunku do osób, które swoje potrzeby mieszkaniowe realizowały w oparciu o kredyty w złotówkach” - powiedział Jacek Brzezinka.

Poseł Jacek Brzezinka mówił o tym, że bez stabilnego rynku finansowego nie będzie możliwa stabilna realizacja tych rozwiązań. „Trzecia, niezwykle ważna sprawa, aby te rozwiązania w ogóle mogły być stabilnie realizowane, musimy patrzeć przez pryzmat stabilności rynku finansowego i to rozłożenie w czasie możliwości korzystania z restrukturyzacji kredytu ma temu służyć; by nie doszło do niespodziewanej destabilizacji rynku finansowego” - powiedział poseł Jacek Brzezinka.


bg Image