c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_senat_.png

Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadzająca m.in. klasyfikowanie głosów nieważnych i przezroczyste urny, a także ustawa, dająca ojcom prawo do urlopu macierzyńskiego m.in. w razie śmierci matki dziecka - to m.in. punkty porządku obrad Senatu, który rozpoczął w czwartek dwudniowe posiedzenie.

Przyjęta przez Sejm w połowie maja nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza klasyfikowanie głosów nieważnych oraz przezroczyste urny. Zakłada też dziewięcioletnią kadencję sędziów PKW i przewiduje możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania przed rozpoczęciem głosowania. Projekt noweli skierował do Sejmu prezydent Bronisław Komorowski po kontrowersjach związanych z ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy, która umożliwia ekshumację i godny pochówek ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-56. Wprowadza ona m.in. procedurę przenoszenia grobów, które są w tym samym miejscu, co groby ofiar terroru komunistycznego.

W porządku obrad znalazła się też nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, zawierającą rozwiązania zachęcające do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która również jest w porządku obrad Senatu, rozszerza krąg uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ojców, jeśli matka umiera lub porzuca dziecko. Daje też ojcu większe możliwości starania się o zasiłek opiekuńczy. Inna nowelizacja - ustawy o świadczeniach rodzinnych - wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę", dzięki której przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń.

Izba zajmie się również tzw. małą nowelizacją Prawa autorskiego, która wydłuża do 70 lat ochronę praw do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach oraz fonogramów. Przepisy te mają zapewnić wykonawcom muzyki dochody z pracy nawet w późnym wieku.

Innym punktem obrad ma być nowela ustawy dotyczącej usuwania skutków powodzi. Zawiera m.in. zapisy, że przedsiębiorca, który poniósł straty w wyniku powodzi, będzie mógł na zasadach umownych kształtować harmonogram spłat pożyczki udzielonej mu na naprawę szkód.

Senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, wprowadzającą nowe formy zrzeszania się banków spółdzielczych, zgodne z prawem europejskim, a także nowelą ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z którą Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie mógł publikować wyniki badań materiałów budowlanych. Będą także omawiać nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która ma zrównać sytuację powodów i pozwanych w kwestii zwrotu kosztów sądowych po zawartej ugodzie.

W porządku obrad jest też jeden senacki projekt. Dotyczy on zmiany w Prawie o ruchu drogowym i zakłada, że koszty przetrzymywania powypadkowych samochodów na parkingach będą ponosić nie tylko właściciele, ale także powiaty, jeśli starosta spóźni się z wnioskiem o przepadek pojazdu.

Senatorowie mają wysłuchać również kilku informacji: o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, w tym o stanie prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2014 roku oraz o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w ub. roku.

Izba ma przyjąć uchwałę w sprawie uczczenia pamięci bohatera powstania styczniowego, księdza gen. Stanisława Brzóski. W Senacie ma być odsłonięta poświęcona mu wystawa.

wł/pap


bg Image