11.06.2015_Kropiwnicki_Szczerba_big.png

Posłowie Robert Kropiwnicki i Michał Szczerba liczą, że jeszcze w lipcu Sejm uchwali ustawę, która przewiduje usprawnienie i przyspieszenie spraw dyscyplinarnych komorników. Chodzi m.in. o powołanie rzecznika dyscyplinarnego izby komorniczej.

W środę, na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Powołana została m.in. podkomisja nadzwyczajna, której szefem został poseł Michał Szczerba.

Wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Robert Kropiwnicki przypomniał, że proponowane przez Klub Parlamentarny PO zmiany mają usprawnić pracę komorników. "Będzie to polegało przede wszystkim na wprowadzeniu instytucji rzecznika dyscyplinarnego u komorników i danie mu dość dużych uprawnień, tak żeby wszystkie te bulwersujące sprawy, o których informują media, mogły być szybciej i sprawniej rozstrzygane w ramach samorządu zawodowego komorników" - podkreślił Robert Kropiwnicki na czwartkowej konferencji prasowej.

Michał Szczerba liczy, że sprawozdanie podkomisji z prac nad ustawą o komornikach powstanie do końca czerwca, a ustawa zostanie uchwalona w Sejmie w lipcu.

Proponowane zmiany mają zapewnić prawidłowe i efektywne wywiązywanie się przez organy samorządu komorniczego z powierzonych im zadań, co w znacznej mierze uzależnione jest od istnienia sprawnych procedur dyscyplinarnych - wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Ponadto w proponowanej nowelizacji regulowana jest m.in. kwestia kosztów postępowań dyscyplinarnych oraz przerywania biegu przedawnienia dyscyplinarnego przez każdą czynność rzecznika dyscyplinarnego - co miałoby spowodować, że sprawy nie byłyby często umarzane z powodu przedawnienia.

wł/pap


bg Image