24.04.2015_Kropiwnicki_big.png

Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej powiedział na konferencji prasowej, że Komisja uznała wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu za zasadny.

"Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podjęła decyzję o uznaniu wniosku o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu za zasadne. Komisja podjęła tę uchwałę po długiej dyskusji, po rozpatrzeniu wielu dowodów, po przesłuchaniu 17 świadków, po zgromadzeniu dużej ilości materiału i analizie tego materiału" - powiedział Robert Kropiwnicki.

Robert Kropiwnicki powiedział, że główne przesłanki, które kierowały członkami komisji przy podejmowaniu decyzji w sprawie Zbigniewa Ziobry, dotyczyły nieuprawnionego nacisku Ziobry na prokuratorów. "Ziobro wywierał wpływ, wręcz koordynował, wydawał polecenia ministrowi spraw wewnętrznych, czyli znacznie wykraczał poza uprawnienia ministra sprawiedliwości. Jednym z elementów demokratycznego państwa prawa jest podział zadań, w ten sposób, aby nie gromadzić nadmiernej władzy w rękach jednej osoby" - podkreślił przewodniczący komisji.

Jak dodał, w przypadku Zbigniewa Ziobry, mamy do czynienia z wpływaniem na policję, CBA oraz ABW. "Jest to prawdziwe zagrożenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa" - ocenił poseł Robert Kropiwnicki.

Przypomniał, że Komisja podejmuje decyzję dwuetapowo. "Dzisiaj uznaliśmy wniosek za zasadny; drugi etap, to przyjęcie sprawozdania, w którym będzie szczegółowe odniesienie do poszczególnych zarzutów. Komisja ustaliła termin złożenia sprawozdania na dzień 14 maja" - zaznaczył Robert Kropiwnicki.

Jak dodał, po przyjęciu sprawozdania przez Komisję, posłowie mają 21 dni na zapoznanie się z nim; następnie marszałek Sejmu podejmie decyzję, kiedy wprowadzi tę sprawę na posiedzenie plenarne Sejmu.

wł/pap


bg Image