c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_sejm2204.png

Rozpoczęło się 91. posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. prezydenckimi projektami: ustawy rodzinnej oraz dotyczącym wspierania innowacyjności. Rozpatrzony zostanie również rządowy projekt ograniczający czasowe umowy o pracę.

Na początku posiedzenia ślubowanie przed Sejmem złożyła wybrana przed dwoma tygodniami nowa Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa. Na stanowisku GIODO zastąpiła Wojciecha Wiewiórowskiego, który w ubiegłym roku objął stanowisko zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

W środę Sejm zajmie się przygotowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego projektem ustawy rodzinnej, który przewiduje zmiany w Kodeksie pracy. Zgodnie z nim, rodzice będą mogli łączyć urlop rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze maksymalnie przez 64 tygodnie (a nie jak dotychczas - przez 32 tygodnie).

Projekt wprowadza też zapis, że pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 14 lub sprawującego opiekę nad osobą dorosłą o zmianę organizacji czasu pracy (zmniejszenie wymiaru czasu pracy, indywidualny lub ruchomy czas pracy lub skrócony tydzień pracy), chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

W porządku obrad jest też prezydencki projekt dotyczący wspierania innowacyjności obejmujący nowelizację ustaw: o szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk, stopniach naukowych i tytule naukowym, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemcach, podatku CIT, podatku PIT, rachunkowości i swobodzie działalności gospodarczej. Ich celem ma być wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki, zarówno od strony sektora nauki, jak i przedsiębiorczości. Propozycja zakłada ułatwienia w uzyskiwaniu ulg podatkowych za wydatki na badania i rozwój.

W środę Sejm zajmie się ponadto rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, którego celem jest ograniczenie terminowych umów o pracę. Projektowane przez rząd zmiany zakładają, że w jednej firmie maksymalny czas trwania takich umów nie będzie mógł przekroczyć 36 miesięcy - wraz z 3-miesięcznym okresem próbnym. Po takim okresie będzie mogła być zawarta jedynie umowa na czas nieokreślony - zakłada projekt.

W porządku środowych obrad jest też rządowy projekt ustawy Prawo konsularne, który rozszerza kompetencje i obowiązki konsulów. Nowe Prawo konsularne ma zastąpić obowiązującą obecnie ustawę o funkcjach konsulów RP. Projekt szeroko zakreśla zadania konsula dotyczące rozwoju i pogłębiania współpracy dwustronnej między Polską a państwem przyjmującym. Zdecydowano się ponadto na powierzenie konsulowi funkcji promocji języka polskiego.

W środę posłowie wysłuchają też sprawozdania komisji o projekcie nowelizacji Prawo energetyczne, który ma odciążyć gminy w zakresie obowiązku planowania i finansowania oświetlenia dróg publicznych.

Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej zaplanowana jest na czwartek przed południem. Po wystąpieniu Grzegorza Schetyny przewidziano debatę średnią. Szczegóły expose Grzegorza Schetyny nie są znane. W przedstawionej w listopadzie ubiegłego roku w Sejmie informacji na lata 2014-2015 szef MSZ podkreślił, że główne cele polskiej polityki zagranicznej nie zmieniają się - jest to dążenie do zakorzenienia Polski w instytucjach europejskich i transatlantyckich.

W czwartek Sejm ma także rozpatrzyć senackie poprawki do przygotowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego tzw. ustawy krajobrazowej. Najważniejsza zmiana, którą zaproponował Senat, dotyczy naliczania kar za nielegalne reklamy. Zgodnie z poprawką Senatu byłaby to 40-krotność opłaty reklamowej, której wysokość będzie zależała od stawek określonych przez samorządy. W wersji ustawy, która poparli posłowie, kary za nielegalne reklamy mogły wynosić najwyżej 5 tys. zł.

Sejm ma się również zająć na tym posiedzeniu projektem PO, który dotyczy ustanowienia 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa. 

wł/pap

 


bg Image