21.04.2015_Witczak_Wojcik_big.png

Posłowie Mariusz Witczak i Marek Wójcik mówili na konferencji prasowej o tym, że po raz pierwszy 10 maja w wyborach na Prezydenta RP wszyscy wyborcy będą mogli głosować korespondencyjnie. Ta nowa forma głosowania została wprowadzona, żeby umożliwić udział w wyborach także tym obywatelom, którzy w dniu głosowania z powodów prywatnych lub zawodowych nie będą mogli dotrzeć do lokalu wyborczego.

Dotychczas z głosowania korespondencyjnego mogli korzystać tylko wyborcy niepełnosprawni lub przebywający za granicą. Tegoroczne wybory na Prezydenta RP to pierwsze zastosowanie nowych przepisów umożliwiających korzystanie z głosowania korespondencyjnego wszystkim obywatelom.

Wyborca, aby móc skorzystać z nowego prawa, najpóźniej w poniedziałek tj. 27 kwietnia musi poinformować urząd gminy/miasta o zamiarze głosowania korespondencyjnego. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu konieczne jest podanie podstawowych danych. Osoba, która zamierza głosować korespondencyjnie, otrzyma najpóźniej 4 maja pakiet wyborczy zawierający: kartę do głosowania, koperty zapewniające tajność głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wyborca otrzymuje również instrukcję, która szczegółowo opisuje procedurę głosowania korespondencyjnego. Jej przestrzeganie gwarantuje, że oddany głos będzie ważny.

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony pod wskazany adres listem poleconym lub przez pracownika urzędu gminy/miasta. Pakiet można również odebrać osobiście w urzędzie miasta, jeżeli w zgłoszeniu zadeklarowaliśmy taki zamiar. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do zanonimizowanej koperty (którą musi zakleić), a następnie do zaadresowanej koperty zwrotnej. Do koperty należy również włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przesyłka wyborcza jest bezpłatna, więc wystarczy ją wrzucić do dowolnej skrzynki pocztowej, najlepiej do 7 maja, lub przed dniem wyborów dostarczyć do urzędu gminy/miasta (do piątku, 8 maja, w godzinach pracy urzędu). Jeżeli wyborca zmieni swoje plany, to w dniu głosowania może dostarczyć pakiet wyborczy osobiście do komisji wyborczej.

Aby zagwarantować tajność głosowania przesłane do komisji wyborczej lub dostarczone do urzędu pakiety wyborcze nie są od razu otwierane. Dopiero w dniu głosowania, komisja wyborcza, otwiera przesyłki i zanonimizowane koperty z kartami do głosowania wrzuca do urny wyborczej. Wyjęcie kart do głosowania z kopert następuje dopiero po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym.

Szczegółowych informacji udziela:

Marek Wójcik

wł/pap


bg Image