c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_12_PAW26241_3.png

Komisja Obrony Narodowej w Sejmie powołała nową podkomisję do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych.

Podkomisja ma stanowić ponadpartyjne forum wymiany poglądów oraz miejsce wypracowywania, we współpracy z resortem obrony, rekomendacji do działań w tym zakresie.

Podkomisja ma stanowić forum dla wymiany poglądów na temat inicjatyw obywatelskich o charakterze obronnym i być podmiotem współpracującym w tym zakresie z resortem obrony narodowej, uczelniami wyższymi i organizacjami społecznymi. Przewodniczącym podkomisji został poseł Cezary Tomczyk.

Źródło: Materiały Komisji Obrony Narodowej

 

 


bg Image