c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_12_sejm_4.12.2014.png

W środę po godz. 21.30 Sejm rozpoczął ostatnie w 2014 r. posiedzenie. Jego główny punkt to głosowania nad poprawkami do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy ofiary tragedii w Peszawarze na północnym zachodzie Pakistanu, gdzie we wtorek w ataku talibów na szkołę zginęło 141 osób - 132 uczniów i 9 pracowników szkoły.

Ślubowanie poselskie złożyli Bożena Henczyca, Grzegorz Karpiński i Przemysław Krysztofiak. W ławach sejmowych zastąpili posłów Platformy Obywatelskiej, którzy startowali z powodzeniem w wyborach samorządowych. Nowi posłowie zastąpili: Łukasza Borowiaka, który został burmistrzem Leszna, Marka Wojtkowskiego, który wygrał wybory na prezydenta Włocławka i Małgorzatę Adamczyk, która została burmistrzem Śmigła.

Sejm m.in. przeprowadzi trzecie czytanie poselskiej propozycji nowelizacji Konstytucji RP, które zakazują przekształceń własnościowych lasów zarządzanych przez państwo, z wyjątkiem, gdy robione ma to być w uzasadnionym celu publicznym. Izba będzie również głosować nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionej przez Ministra Środowiska „Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013”.

Posłowie rozpoczną również prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Podstawowym celem proponowanych rozwiązań jest wspieranie przedsiębiorców, a dokładnie ochrona miejsc pracy w zakładach, w których nastąpiły trudności, zwłaszcza w wyniku wprowadzenia rosyjskiego embarga. Przygotowanie takich regulacji zapowiedziała premier Ewa Kopacz w exposé. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 lutego 2015 r. Zgodnie z projektem, wsparcie będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w działalności gospodarczej i usługowej związanej z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem i hodowlą zwierząt.

Podczas czwartkowych obrad posłowie będą zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących oraz wysłuchają informacji bieżącej ws. kontraktów na opcje walutowe.

W piątek planowane jest np. trzecie czytanie poselskiego projektu ustawy o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności oraz komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP.

Ponadto podczas posiedzenia posłowie zajmą się też w pierwszym czytaniu obywatelskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma chronić przed konsekwencjami orzecznictwa sądów administracyjnych, czyli w praktyce rozbiórką altan postawionych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Wniósł go do Sejmu 27 października 2014 r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”. 25 listopada 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

wł/pap

Foto: PAP


bg Image