04.12.14._Pahl_Kropiwnicki.png

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie świadka i pokrzywdzonego. Nowe przepisy zapewnią skuteczniejszą ochronę i pomoc dla świadków oraz ofiar przestępstw w celu uchronienia ich przed zastraszeniem i odwetem.

Jest to bardzo ważna ustawa, która będzie wzmacniała i uskuteczniała ochronę świadków – powiedział podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Robert Kropiwnicki.

- Do tej pory obowiązywała bardzo silna ochrona przestępców, którzy chcieli pomagać wymiarowi sprawiedliwości. Natomiast ochrona świadków zwykłych nie była tak mocna. Ustawa wprowadza ochronę świadków poprzez możliwość ochrony policyjnej, zmianę miejsca zamieszkania i związaną z tym pomoc finansową. Rozwiązania zawarte w ustawie z jednej strony pomogą wymiarowi sprawiedliwości, z drugiej, zachęcą obywateli do mówienia prawdy w sądzie w sprawach karnych - zauważył Robert Kropiwnicki.

Poseł Witold Pahl, przewodniczący sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka zaznaczył, że ustawa wprowadza instytucję tzw. koordynatorów przy komendach wojewódzkich policji.

- W sprawach, w których istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób pokrzywdzonych, świadków oraz ich rodzin przewidujemy możliwość udzielania ochrony na czas trwania czynności procesowych - mówił.

- Drugi ze środków, to tzw. asysta, a więc stała obserwacja i ochrona osób, które współpracują z wymiarem sprawiedliwości lub są osobami pokrzywdzonymi. Osobom tym udzielana jest także pomoc finansowa, psychologiczna, medyczna. Nakaz ochrony świadków będzie obowiązywał również poza granicami kraju - podkreślił Witold Pahl.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

wł/pap


bg Image