c_710_0_16777215_00_images_kppo3_aktualnosci_2014_12_sejm_4.12.2014.png

Sejm podczas 81. posiedzenia zajmie się m.in projektem zmian w ustawie o finansowaniu nauki oraz rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Posłowie mają przeprowadzić II czytanie projektu zmian w ustawie o finansowaniu nauki. Zakłada on rozszerzenie terminów badań naukowych i pojęcia młodego naukowca, wyłączenie jednostek np. w stanie likwidacji z postępowania o przyznanie środków finansowych na naukę. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki w listopadzie 2012 r. zaprezentowała ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W grudniu 2013 r. przyjął go rząd, a 17 stycznia br. został przesłany do Sejmu. Podczas sejmowych prac nad rządowym projektem nowelizacji, ze względów legislacyjnych, przygotowano też uzupełniający go projekt Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Podczas I czytania obydwa projekty złączono w jeden i to na nim prowadzone są dalsze prace.

Izba rozpatrzy w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt wykonuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Zmiany mają uszczelnić nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia, które mogą powstać na skutek przenikania do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych. Projekt wprowadza m.in. definicję „sfałszowanego produktu leczniczego”.

Kolejnym punktem 81. posiedzenia Sejmu będzie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014. Projekt przedłuża na lata 2015 i 2016 obecnie obowiązujące reguły dotyczące wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników.

Izba będzie także pracować w drugim czytaniu nad rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne otrzymały dokument zapewniający im specjalne uprawnienia, niezależnie od osiąganych przez nie dochodów.

Następnym punktem obrad Sejmu ma być odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego. Pod koniec listopada zrzekł się on stanowiska, ponieważ ma zostać zastępcą europejskiego rzecznika ochrony danych. Aby do tego doszło, musi zostać odwołany ze swojego stanowiska w Polsce przez Sejm za zgodą Senatu.

wł/pap/sejm.gov.pl

FOTO: Krzysztof Białoskórski


bg Image